Ugriznimo znanost: Kako bolje izkoristiti les

Ugriznimo znanost: Kako bolje izkoristiti lesLes je material, ki ga uporabljamo že od pradavnine. V sodobnem času les najpogosteje uporabljamo v gradbeništvu, pohištveni industriji in za ogrevanje (kurjavo). Les pa lahko uporabljamo tudi v druge namene. V oddaji Ugriznimo v znanost so predstavili manj poznane načine uporabe lesa.

Daljinsko vodeni goseničar za spravilo lesa

Gosenični traktor za spravilo lesa Moritz FR50Za spravilo lesa večinoma uporabljamo prilagojene kmetijske traktorje, gozdarske zgibne traktorje, gosenične traktorje in traktorje za izvoz lesa (forwarder). Uporabljajo pa se tudi drugi, posebnim zahtevam spravila prilagojeni stroji. Eden izmed takšnih je daljinsko vodeni mali goseničar, ki je primeren za spravilo lesa na terenih, kjer zaradi varnosti ali drugih zahtev ne moremo spravila opraviti s traktorji.

Les lubadark ima potencial, da pridobi vrednost

V slovenskih gozdovih redno povzročajo gospodarsko škodo podlubniki, ki uničujejo iglavce, predvsem smreko. Les s podlubniki napadenih dreves zelo hitro izgubi svojo tržno vrednost in običajno se prodaja po nižji ceni. Ceno ohrani le, če les posekamo takoj po začetku napada. Miha Humar z Oddelka za lesarstvo Biotehniška fakulteta pa je na 3. znanstvenem srečanju Gozd in les predstavil drugačen pogled na posledice napada podlubnikov in opozoril na večjo vrednost takega lesa.

Center odličnosti InnoRenew CoE za pomoč pri razvoju slovenske lesne industrije

Logotip InnoRenew CoE27. december 2016 - Univerza na Primorskem je konec novembra s še tremi soustanovitelji ustanovila Center odličnosti InnoRenew CoE. Namen centra je izvajati raziskave in razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Velik del dejavnosti bo posvečen uporabi lesa, kar kaže tudi veliko število slovenskih partnerjev iz lesne industrije. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Točka preloma o tem, kako z državnimi gozdovi gospodari državno podjetje

Miha Marenče v točki preloma22. december 2016 - Točno na polovici letošnjega leta je upravljanje z vsemi državnimi slovenskimi gozdovi prevzelo državno podjetje Slovenski gozdovi d.o.o. Pri tem so se v javnosti pojavljali različni pomisleki in svarila. Najbolj črne napovedi so napovedovale propad gozdarskih podjetij in zanemarjanje gozdov. V oddaji 30. novembra so preverili, kaj se je v resnici zgodilo. Gosta sta bila v.d. direktorja Slovenski gozdovi d.o.o. in lastnik žagarskega podjetja Regal Danilo Knap.