Inštitut KON-CERT Maribor

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si
Podatki o podjetju: 

Inštitut KON-CERT Maribor
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 14
2000 Maribor
Telefon: 02 228 49 52
E-pošta: info@kon-cert.si
Spletna stran: www.kon-cert.si
 

Izvajamo certificiranje gozdov za pridobitev certifikata PEFC. Pridobitev certifikata PEFC je pomembna za prodajo lesa. Vedno več kupcev lesa zahteva certifikat, ki dokazuje, da les prihaja iz gozdov, s katerimi se gospodari trajnostno. Takšen les je lažje prodati in dosega nekoliko višje cene. Pridobljeni certifikat PEFC zagotavlja, da se:

 • v gozdu ne seka več lesa, kot ga priraste,
 • po poseku površine naravno ali umetno pogozdijo,
 • ščiti pravice delavcev,
 • spodbuja lokalno zaposlovanje,
 • spoštuje pravice lastnikov in domorodnih narodov,
 • gozdove vzdržuje kot življenjski prostor rastlin in živali,
 • varuje proizvodne, ekološke in socialne funkcije gozdov,
 • ohranja biološka raznovrstnost ekosistemov,
 • preverja izvor lesnih surovin.

Konkurenčne prednosti

S pridobitvijo PEFC certifikata lastniki gozdov pridobijo konkurenčne prednosti, ki jim olajšajo prodajo lesa in lahko zagotovijo višje odkupne cene. Glavne prednosti, ki jih upošteva lesna industrija in odkupovalci lesa, so:

 • zagotovilo, da les prihaja iz gozdov, v katerih se trajnostno gospodari,
 • lažje vstopanje na trg in možnost prodaje zahtevnejšim kupcem,
 • možnost prodaje lesa po vsem svetu,
 • zagotovljena sledljivost lesa od gozda do končnega izdelka,
 • dodana vrednost posekanega lesa.

Vse to so prednosti, ki so z vsakim dnem bolj cenjene. Za prodajo na trge znotraj EU, je pridobitev PEFC certifikata že skoraj nuja, saj v veliki ponudbi lesa kupci dajejo prednost certificiranemu lesu.

Kako pridobiti certifikat PEFC?

gozd s štoromPostopek pridobitve certifikata za vaš gozd je enostaven. Pokličite nas na telefon 02 228 49 52, da vam predstavimo postopek in se dogovorimo za izvedbo certificiranja. Koraki v postopku pridobitve certifikata so:

 • ko lastnik stopi v stik z Inštitutom KON-CERT Maribor, mu posredujemo vse potrebne informacije o poteku postopka;
 • kandidat izpolni prijavo in jo skupaj s prilogami posreduje inštitutu;
 • sledi podpis pogodbe o certificiranju;
 • na zahtevo stranke se lahko opravi predpresoja, da se ugotovi, ali je stranka pripravljena na postopek certificiranja;
 • izvede se ocenjevanje;
 • pripravi se poročilo o cenitvi;
 • izda se certifikat ali pa se njegova izdaja zavrne.

Pridobljeni certifikat velja 5 let. Lastniki, ki so za svoj gozd pridobili certifikat, lahko uporabljajo logotip PEFC. Inštitut KON-CERT Maribor vsako leto preveri, ali so še vedno izpolnjene vse zahteve za pridobitev certifikata.

V certificiranje gozdov je možno vstopiti tudi kot član regijske certifikacije. Regijski nivo certificiranja je bil oblikovan tako, da omogoča enakovredne možnosti za certificiranje tudi manjšim lastnikom gozdov. Regijski predstavnik v Sloveniji je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Druga dejavnost Inštituta KON-CERT Maribor

Poleg certificiranja gozdov izvajamo tudi:

 • certificiranje procesov in proizvodov integrirane pridelave poljščin, zelenjave, sadja in grozdja,
 • certificiranje ekološke pridelave in predelave;
 • certificiranje biološko-dinamičnega kmetovanja;
 • certificiranje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil;
 • kontrolo standarda GlobalG.A.P.;
 • kontrolo postopkov kmetovanja brez GSO;
 • certificiranje kozmetike in tekstila;
 • certificiranje okrasnih rastlin.

Inštitut KON-CERT Maribor
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 14
2000 Maribor
Telefon: 02 228 49 52
E-pošta: info@kon-cert.si
Spletna stran: www.kon-cert.si

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem