Gozdarski stroji

Še pred dobrimi sto leti se je večina dela v gozdu opravila ročno ali s pomočjo živali. Prvi stroji, ki so pomagali gozdarjem pri delu, so bile gozdarske žičnice in gozdne železnice, ki so poenostavile prevoz lesa iz gozda.

Sečnja je bila dolgo ročno opravilo, pri katerem so gozdarji uporabljali ročne žage in sekire. Podiranje drevesa je bilo počasno, nevarno in zelo naporno opravilo. Že na prelomu iz 19. v 20. stoletje so se pojavili poskusi strojev, ki bi olajšali podiranje drevja. Prva prava motorna žaga primerna za delo v gozdu je bila izdelana leta 1927. Sledila so leta razvoja, ko se je delo sekačev olajšalo. Najsodobnejši sekači ne delajo več z motorno žago, temveč upravljajo stroje za podiranje drevja.

Pri spravilu lesa se uporabljajo številni stroji: traktorji, žičnice, helikopterji. Vsi ti stroji so prilagojeni za spravilo iz gozda do ceste, kjer ga naloži tovornjak in odpelje iz gozda.

Danes so stroji za delo v gozdu izdelani z mislijo na razmere v gozdu. Prilagojeni so na gozdni teren in vsem obremenitvam, ki nastajajo med delom v gozdu. Delavcem nudijo najvišjo možno stopnjo zaščite. Seveda to velja za sodobne stroje.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem