Les za ogrevanje in kurjavo

Les se že od pradavnine uporablja za kurjavo – za kuhanje in ogrevanje. S procesom gorenja se sprošča svetloba, toplota in dimni plini, ki jih sestavljajo ogljikov dioksid, dušikovi oksidi in nekateri drugi plini, med katerimi je najnevarnejši ogljikov monoksid, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju. Toplota ogreva prostor.

Les lahko za kurjavo uporabljamo v različnih oblikah. Najbolj razširjena je uporaba drv oz. polen, ki jih kurimo v kaminih, lončenih pečeh, litoželeznih pečeh in v kotlih na polena, kadar gre za sistem centralne kurjave. V primeru centralnega ogrevanja se uporabljajo tudi kotli na sekance, pelete in lesne brikete. Pelete lahko uporabljamo tudi v manjših pečeh.

Les je čisti vir energije, če uporabljamo brezhibne sodobne peči in kotle, ki imajo zelo učinkovito izgorevanje. Količina trdnih delcev, ki jih izpustijo v okolje, je majhna, medtem, ko je pri zastarelih in slabo vzdrževanih pečeh problem z izpustom trdnih delcev, ki jih lahko vidimo v obliki dima.

Les različnih drevesnih vrst ima različno kurilno vrednost in lastnosti gorenja. Lastniki kaminov zelo radi uporabljajo les breze, ki večinoma gori z lepim plamenom, medtem ko je za kotle centralne kurjave bolj primeren les belega gabra ali robinije, ki imata visoko energetsko vrednost. En kubični meter lesa navadnega gabra ima energetsko vrednost 3.420 kWh, hrasta doba 3.312 kWh, bukve 3.078 kWh, robinije 2.916 kWh in smreke 2.178 kWh. Prostorninski meter povprečnih polen ima energijsko vrednost 1.750 kWh, nasuti kubični meter (nm3) sekancev ima 800 kWh in kilogram lesnih peletov ima 4,9 kWh. Na splošno se za ogrevanje uporablja les listavcev.

Na energijsko vrednost močno vpliva vlažnost lesa. Bolj suh je les, višjo energijsko vrednost ima. Pri gorenju vlažnega lesa se del energije porabi za izparevanje vode. Običajno se za ogrevanje uporablja zračno suh les, ki ima vlažnost do 20 %. Zračno suh les je les, ki se je vsaj 6 mesecev sušil v pokritih in zračnih skladiščih.

Ogrevanje z lesom je cenovno zelo ugoden način ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na fosilna goriva. Če imamo lasten gozd in smo vešči sečnje in spravila lesa, je cena ogrevanja še nekoliko nižja.