Uniforest

Društva lastnikov gozdov

Društva lastnikov gozdov so oblika povezovanja lastnikov gozdov. Njihov namen je, da s povezovanjem lastnikov gozdov omogočajo doseganje določenih ciljev. Društva izobražujejo lastnike gozdov, pomagajo pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev, omogočajo skupno nabavo strojev in opreme, kar znižuje cene, organizirajo ekskurzije, tekmovanja itd. Njihov namen je tudi povezovanje in druženje lastnikov gozdov. Člani imajo določene obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati.

Poleg v društva lastnikov gozdov se lastniki gozdov povezujejo tudi v strojne krožke. Namen strojnih krožkov je zmanjšanje stroškov pri nabavi strojev in opreme za delo v gozdu. Stroje in opremo kupijo vsi člani krožka in si jo delijo, ali pa si člani medsebojno pomagajo z lastnimi stroji in opremo.

Društva so povezana v Zvezo lastnikov gozdov.

V Sloveniji deluje okoli 30 društev lastnikov gozdov in strojnih krožkov.