Odkupne cene lesa za celulozo in lesne plošče

Statistični urad RS mesečno objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. Podatki so na voljo od leta 2006. Podatki veljajo za odkup lesa iz zasebnih gozdov na kamionski cesti. Statističin urad opredeljuje  kot les za celulozo in plošče ves les (razen hlodov), ki se uporablja za proizvodnjo celuloze, ivernih plošč in vlaknenih plošč.

Slika: Gibanje povprečne odkupne cene lesa za celulozo in lesne plošče v €/m3 (vir: SURS)

Gibanje povprečnih odkupnih cen lesa za celulozo in lesne plošče

Preglednica: Povprečne odkupne cene lesa iglavcev in listavcev za celulozo in lesne plošče v €/m3 (vir: SURS)

Mesec Iglavci – za celulozo in plošče Listavci – za celulozo in plošče
jan.23 45,18 64,54
feb.23 44,17 64,56
mar.23 46,14 68,71
apr.23 38,42 60,65
maj.23 39,79 56,76
jun.23 34,77 60,95
jul.23 32,52 56,73
avg.23 28,91 56,11
sep.23 30,95 59,31
okt.23 29,44 56,83
nov.23 32,64 53,96
dec.23 26,67 50,05
jan.24 29,89 47,56

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem