Husqvarna motorne žage

Odstrel divjadi

V slovenskih gozdovih je največ odstrela srnjadi, ki je sicer dokaj konstanten. Na drugem mestu po številčnosti je odstrel fazanov, ki pa se od leta 2004 do 2014 več kot prepolovil. Po številu pomembnejša divjad glede na odstrel so še lisice, divji prašiči in jelenjad.

Slika: Odstrel številčnejše divjadi od 2002 do 2017 (vir: SURS)

Grafični prikaz števila odstreljenih živali v Sloveniji

Slika: Odstrel manj številčne divjadi od 2002 do 2017 (vir: SURS)

Odstrel divjadi v Sloveniji - grafični prikaz

Preglednica: Odstrel divjadi 2011 – 2015 (vir: SURS)

  2015 2016 2017
Srnjad 33.668 33.918 34.156
Fazan 15.776 16.405 16.376
Lisica 11.037 12.301 13.454
Divji prašiči 8.367 8.822 12.238
Jelenjad 6.064 6.591 7.425
Mlakarice 2.982 2.626 2.402
Gams 2.302 2.329 2.331
Zajec 2.026 1.870 1.728
Druga dlakasta divjad 1.782 1.923 2.116
Poljska jerebica 1.470 1.870 1.728
Kuna 1.106 998 1.095
Medved 94 32 97
Pižmovka 32 32 23

 

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa