Odstrel divjadi

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si

V slovenskih gozdovih je največ odstrela srnjadi, ki je sicer dokaj konstanten. Na drugem mestu po številčnosti je odstrel fazanov, ki pa se od leta 2004 zmanjšuje in se je v 10 letih več kot prepolovil. Po številu pomembnejša divjad glede na odstrel so še lisice, divji prašiči in jelenjad.

Slika: Odstrel številčnejše divjadi od 2002 do 2015 (vir: SURS)

Grafični prikaz števila odstreljenih živali v Sloveniji

Slika: Odstrel manj številčne divjadi od 2002 do 2015 (vir: SURS)

Odstrel divjadi v Sloveniji - grafični prikaz

Preglednica: Odstrel divjadi 2011 – 2015 (vir: SURS)

  2011 2012 2013 2014 2015
Srnjad 31.542 33.382 31.144 33.219 33.668
Fazan 23.873 21.112 17.123 13.925 15.776
Lisica 8.523 10.324 9.240 9.995 11.037
Divji prašiči 7.110 12.838 8.607 9.703 8.367
Jelenjad 4.632 5.431 4.971 5.816 6.064
Mlakarice 3.911 3.634 3.593 2.820 2.982
Gams 2.259 2.333 2.043 2.223 2.302
Zajec 2.805 2.705 2.516 2.156 2.026
Druga dlakasta divjad 1.303 1.817 1.529 1.710 1.782
Poljska jerebica 1.529 1.460 1.507 1.445 1.470
Kuna 1.072 1.109 1.255 1.006 1.106
Medved 45 100 50 120 94
Pižmovka 56 54 44 33 32

 

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu