Klasificiranje hlodovine iglavcev

Klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov, kot jih določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Spodnje klasificiranje se uporablja zgolj za les iz državnih gozdov. Odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov lahko les klasificirajo drugače.

Hlodi za resonančni les

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo glasbil. Polnolesni in ravni hlodi, brez napak. Specifikacija dimenzij in kakovosti po dogovoru s kupcem. Okvirne zahteve za kakovostni razred HRI:

Kakovostni razred A1 – IGLAVCI - Hlodi za resonančni les

a) Dimenzije:

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 1 % dolžine, najmanj 6 cm;
 • minimalni premer: (45) 55 cm.

b) Izločilna zahteva:

 • širina branik: več kot 2 mm.

Hlodi za proizvodnjo furnirja (HFI)

V ta kakovostni razred spadajo hlodi izjemne kakovosti za proizvodnjo rezanega furnirja. Polnolesni in ravni hlodi, brez napak. Specifikacija dimenzij in kakovosti po dogovoru s
kupcem. Okvirne zahteve za kakovostni razred HFI:

a) Dimenzije

 • minimalna dolžina: 2,0 m;
 • napredovanje dolžine: 0,10 m;
 • nadmera: 1 % dolžine, najmanj 6 cm;
 • minimalni premer: 40 cm.

b) Izločilna zahteva:

 • širina branik: več kot 6 mm.

Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa iglavcev (HŽI)

Razvrščanje hlodov iglavcev za proizvodnjo žaganega lesa glede na dolžino z minimalnimi premeri.

Dimenzije:

 • dolžina: 3 m, 4 m in 5 m;
 • napredovanje dolžin po 1,0 m;
 • srednji premer hloda od 20 cm naprej brez skorje;
 • mnogokratniki hlodov: od 6 m do 10 m; srednji vršni premer najmanj 17 cm;
 • dolga hlodovina: nad 10 m, napredovanje dolžin po 1,0 m; srednji vršni premer najmanj 14 cm;
 • kratki hlodi: 2 m in 2,5 m; srednji premer hloda od 20 cm naprej brez skorje;
 • nadmera: 1-2 % dolžine hloda, minimalna nadmera 5 cm, maksimalna nadmera 20 cm.

Kakovostni razred A – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa izjemne kakovosti (HŽI A)

a) Zahteve in pojasnila:

 • prvi hlodi večinoma brez grč, brez drugih napak lesa ali le z neznatnimi napakami;
 • zdrav in svež les;
 • srednji premer: 35-55 cm;
 • širina branik pod 4 mm.

b) Dovoljene napake:

 • enojna krivost do 10 % srednjega premera.

Kakovostni razred B – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti (HŽI B)

a) Zahteve in pojasnila:

 • zdrav in svež les;
 • v ta kakovostni razred spadajo hlodi, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam za A kakovost.

b) Dovoljene napake:

 • zrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 3 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 4 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 4 cm;
 • nezrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 2 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 3 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 4 cm;
 • koničnost: do srednjega premera brez skorje 19 cm, 1,25 cm na meter, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, 1,5 cm na meter, od srednjega premera brez skorje 30 cm do 44 cm, 2 cm na meter, od srednjega premera brez skorje 45 cm in več, 2 cm na meter; pri mnogokratnikih: 1,25 cm na meter;
 • krivost: pri enojni krivosti višina loka pod 15 % srednjega premera hloda, pri dvojni krivosti višina loka pod 7 % srednjega premera hloda;
 • reakcijski les: dovoljen do vključno 10 % srednjega premera na čelu;
 • zavitost vlaken: do premera 29 cm, dovoljena zavitost vlaken 5 cm na meter, od premera 30 cm in več dovoljena zavitost vlaken 7 cm na meter;
 • smolni žepi/smolike: 1 smolni žep nad 4 cm na hlod ali 2 smolna žepa od 1 cm do 4 cm na hlod;
 • insekti: rovi lesnih os in kozličkov (npr. Siricidae, Cerambycidae): niso dovoljeni, rovi lestvičarjev (Scolytinae npr. Trypodendronlineatum) niso dovoljeni;
 • širina branik pod 7 mm;
 • kolesivost: do 39 cm premera ni dovoljena, od premera 40 cm in več do 15 % srednjega premera čela;
 • obarvanost (površinska rjava obarvanost, modro obarvanje zaradi gliv modrivk): ni dovoljena;
 • trohnoba: ni dovoljena.

Kakovostni razred C – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge kakovosti (HŽI C)

a) Zahteve in pojasnila:
zdrav in svež les;
v ta kakovostni razred spadajo hlodi, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam za B kakovost.

b) Dovoljene napake:

 • zrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 4 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 6 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 7 cm;
 • nezrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 3 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 4 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 5 cm;
 • koničnost: do srednjega premera brez skorje 19 cm, 2 cm na meter od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, 2,5 cm na meter, od srednjega premera brez skorje 30 cm do 44 cm, 3 cm na meter, od srednjega premera 45 cm in več, 4 cm na meter; pri mnogokratnikih: 1,5 cm na meter;
 • krivost: pri enojni krivosti višina loka pod 20 % srednjega premera hloda, pri dvojni krivosti višina loka pod 10 % srednjega premera hloda;
 • reakcijski les:dovoljen do vključno 40 % srednjega premera na čelu (oziroma 33 % srednjega premera na čelu v primeru velike grčavosti z več kot petimi smolnimi žepi);
 • zavitost vlaken: do premera 29 cm, dovoljena zavitost vlaken 8 cm na meter, od premera 30 cm in več dovoljena zavitost vlaken 10 cm na meter;
 • smolni žepi/smolike: največ 5 smolnih žepov nad 2 cm na čelu ali največ 8 smolnih žepov nad 2 cm na hlod;
 • insekti: rovi lesnih os in kozličkov (npr. Siricidae, Cerambycidae): niso dovoljeni, rovi lestvičarjev (Scolytinae npr. Trypodendronlineatum) niso dovoljeni;
 • širina branik brez omejitev;
 • kolesivost: do 20 % srednjega premera čela;
 • čelna razpoka: dovoljena v območju dolžine nadmere;
 • obarvanost (površinska rjava obarvanost, modro obarvanje zaradi gliv modrivk): ni dovoljena;
 • trohnoba: ni dovoljena.

Kakovostni razred D1 – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje kakovosti (HŽI D1)

a) Zahteve in pojasnila:

 • dovoljena začetna napadenost z insekti;
 • v ta kakovostni razred spadajo hlodi, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam za C kakovost.

b) Dovoljene napake:

 • zrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 4 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 6 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 7 cm;
 • nezrasle grče: do srednjega premera brez skorje 19 cm, neomejeno število grč do premera 3 cm, od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, neomejeno število grč do premera 4 cm, od srednjega premera brez skorje 30 cm in več, neomejeno število grč do premera 5 cm;
 • koničnost: do srednjega premera brez skorje 19 cm, 2,5 cm na meter od srednjega premera brez skorje 20 cm do 29 cm, 3,0 cm na meter, od srednjega premera brez skorje 30 cm do 44 cm, 3,5 cm na meter, od srednjega premera 45 cm in več, 4,5 cm na meter; pri mnogokratnikih: 1,5 cm na meter;
 • krivost: pri enojni krivosti višina loka pod 20 % srednjega premera hloda, pri dvojni krivosti višina loka pod 10 % srednjega premera hloda. Pri mnogokratnikih pri enojni krivosti višina loka pod 25 % srednjega premera hloda, pri dvojni krivosti višina loka pod 12 % srednjega premera hloda;
 • reakcijski les: dovoljen do vključno 40 % srednjega premera na čelu (oziroma 33 % srednjega premera na čelu v primeru velike grčavosti z več kot petimi smolnimi žepi);
 • zavitost vlaken: do premera 29 cm, dovoljena zavitost vlaken 10 cm na meter, od premera 30 cm in več dovoljena zavitost vlaken 12 cm na meter;
 • smolni žepi/smolike: dovoljene;
 • insekti: Rovi lesnih os in kozličkov (npr. Siricidae, Cerambycidae): dovoljeni le posamezni rovi lestvičarjev (Scolytinae npr. Trypodendronlineatum);
 • širina branik: pod 8 mm;
 • kolesivost: do 30 % srednjega premera čela;
 • čelna razpoka: dovoljena v območju dveh dolžin nadmere;
 • razpoke po obodu: minimalna razpokanost po obodu;
 • obarvanost (površinska rjava obarvanost, modro obarvanje zaradi gliv modrivk): dovoljena začetna površinska rjava obarvanost, dovoljena majhna do srednja obarvanost oboda z modrivkami;
 • trohnoba: dovoljena trda trohnoba v sledeh na enem čelu.

Kakovostni razred D2 – IGLAVCI - Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa za embalažo (HŽI D2)

a) Zahteve in pojasnila:

 • v ta kakovostni razred spadajo hlodi, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam za D1 kakovost, vendar pa še omogočajo uporabo v proizvodnji žaganega lesa (''embalažni les'').

b) Dodatno dovoljene napake:

 • krivost: manj ali enaka 32 % srednjega premera hloda;
 • čelna razpoka: dovoljena v območju dveh dolžin nadmere;
 • razpoke po obodu: razpokanost po obodu do širine 3 mm;
 • trohnoba: dovoljena trda trohnoba na enem čelu do 50 % premera čela, v primeru prisotnosti na obeh čelih dovoljena do 10 % premera na čelih;
 • ftrohnoba (bela oziroma mehka): ni dovoljena.