Zaščitene gobe

V Sloveniji je prepovedano nabiranje podgobja vseh vrst samoniklih gliv. Poleg tega je prepovedano nabiranje redkih in zaščitenih vrst, ki jih določa Uredba o zavarovanih prostoživečih glivah. V Sloveniji tako ni dovoljeno nabirati naslednjih gob:

 • češki smrčkovec - Verpa bohemica,
 • čokata žilolistka - Gomphus clavatus,
 • čopasta ščitovka - Pluteus hispidulus,
 • dišeči goban - Boletus fragrans,
 • drobljivi kožozob - Dentipellis fragilis,
 • dupainov goban - Boletus dupaini,
 • glavata velepodvihanka - Leucopaxillus macrorhizus,
 • gorska bondarčevka - Bondarzewia montana,
 • hrastov luknjičar - Polyporus umbellatus,
 • jelkov bradovec - Hericium alpestre,
 • jelov privihanec - Buchwaldoboletus lignicola,
 • kačnova glavatka - Elaphocordyceps ophioglossoides,
 • knežja mušnica, karželj - Amanita caesarea,
 • kolobarna dvovenčnica - Catathelasma imperiale,
 • koralasti bradovec - Hericium coralloides,
 • kraljevi goban - Boletus regius,
 • krokodilja kolobarnica - Tricholoma caligatum,
 • lekarniška macesnovka - Laricifomes officinalis,
 • lepljivi zlatopor - Aureoboletus gentilis,
 • mehka skutovka - Leptoporus mollis,
 • močvirska kapica - Mitrula paludosa,
 • nagubana koprenka - Cortinarius praestans,
 • navadna mrežnica - Clathrus ruber,
 • navadni porfirnik - Porphyrellus porphyrosporus,
 • oranžna potočka - Vibrissea truncorum,
 • orjaška plešivka - Calvatia gigantea,
 • počrnela bolinka - Camarops tubulina,
 • pogoriščni letvičar - Faerberia carbonaria,
 • pomladanska mušnica - Amanita verna,
 • poveznjeni smrčkovec - Verpa digitaliformis,
 • rdeča usnjevka - Hymenochaete cruenta,
 • rdeči prekatnik - Phylloporus rhodoxanthus,
 • resasti bradovec - Hericium erinaceus,
 • rumeni privihanec - Buchwaldoboletus hemichrysus,
 • svetlikava pološčenka - Ganoderma lucidum,
 • težki goban - Boletus torosus,
 • tribarvna velepodvihanka - Leucopaxillus tricolor,
 • velika zraščenka - Grifolia frondosa,
 • velikoluska mušnica - Amanita strobiliformis,
 • vražji goban - Boletus satanas,
 • zvarova golobica - Russula zvarae,
 • žlahtni dedek - Leccinellum crocipodium.

Za nabiranje teh gliv je zagrožena kazen.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem