Kalkulacije stroškov dela

Delo v gozdu je povezano s stroški. Stroje je treba kupiti in vzdrževati. Delavci prejemajo za opravljeno delo plačilo. Vse to bremeni lastnika gozda neposredno, če ima lastne stroje ali posredno, če delo preda najetim izvajalcem.

Pri najemu izvajalcev sama kalkulacija stroškov strojnega dela ni pomembna, če pa imamo lastne stroje, pa je ključnega pomena. Z njo ugotovimo predvidene stroške in predvideni končni izkupiček prodaje lesa. S kalkulacijami stroškov:

  • si pomagamo pri sprejemanju poslovnih odločitev,
  • vzpostavimo pregled nad vrednostjo vloženih sredstev,
  • ugotavljamo prednosti in slabosti izbranih strojev,
  • primerjamo stroje v različnih delovnih pogojih in organizacijskih oblikah,
  • pripravljamo podlago za ukrepe za zniževanje stroškov dela.

Končni rezultat kalkulacije je strošek delovne ure stroja skupaj z delavci. Izdelava kalkulacij je zahteven proces, ki zahteva veliko informacij, ki vplivajo na končni izračun.

Za izdelavo kalkulacij je na voljo spletno orodje WoodChainManager, ki ga je pripravil Gozdarski inštitut Slovenije. Orodje omogoča izdelavo kalkulacij za različne gozdarske stroje in izdelavo normativov gozdnih del.

WoodChainManager

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem