Oglas odgovorna raba gozdov

Kleščenje vej

Drevo smo uspešno podrli, preden pa je pripravljeno na spravilo, moramo oklestiti veje in deblo razžagati na ustrezne dolžine, ki jih določi kupec lesa. Kleščenje vej je fizično naporno, na nagnjenih terenih pa tudi zelo nevarno.


Prikaz kleščenja vej pri smreki

Veje klestimo tako, da se premikamo ob deblu in pred seboj odstranjujemo veje na vseh straneh debla. Da se razbremenimo, med premikanjem z motorno žago drsimo po deblu. Pri kleščenju smo pozorni na spodnje veje. Ko jih prežagamo, se lahko deblo premakne. Kadar smo na nagnjenem terenu, hodimo po zgornji strani. Po končanem kleščenju veje pustimo na tleh, če pa je revirni gozdar v odločbi predpisal izvajanje gozdnega reda, pa veje zložimo v skladu z navodili.


Med kleščenjem ali po koncu kleščenja, deblo prežagamo na več mestih v skladu z zahtevami naročnika oz. kupca lesa. Pri tem posebno pozornost posvečamo krojenju, saj s prežagovanjem na napačnih mestih lahko razvrednotimo hlode. Prežagujemo vedno tako, da najprej prežagamo tisti del debla, kjer so vlakna stisnjena.