Klasificiranje drugega okroglega industrijskega lesa

Klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov, kot jih določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Spodnje klasificiranje se uporablja zgolj za les iz državnih gozdov. Odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov lahko les klasificirajo drugače.

Leseni drogovi za nadzemne vode

Okrogli les, ki se uporablja za proizvodnjo telekomunikacijskih in elektro drogov.

Drogovi iglavcev (LDI)

Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: smreka, bor;
 • drogovi morajo biti ravni, mejne vrednosti krivosti po specifikaciji kupca. Trohnoba ni dovoljena;
 • specifikacija po dogovoru med prodajalcem in kupcem.

Drogovi listavcev (LDL)

Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: kostanj;
 • splošna zahteva: drogovi morajo biti ravni, mejne vrednosti krivosti po specifikaciji kupca. Trohnoba ni dovoljena;
 • specifikacija po dogovoru med prodajalcem in kupcem.

Taninski les

Okrogli les kostanja in hrasta, ki se uporablja za proizvodnjo tanina.

Taninski les listavcev – kostanj (TLLk)

Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: kostanj;
 • dolžine: 2-6 m;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 10 cm (s skorjo);
 • brez trohnobe, kemično in biološko netretiran les.

Taninski les listavcev – hrast (TLLh)

Zahteve in dimenzije:

 • drevesne vrste: hrast;
 • dolžine: 2-6 m;
 • minimalni premer na tanjšem koncu: 10 cm (s skorjo);
 • brez trohnobe, kemično in biološko netretiran les.

Drugi manj pogosti gozdni lesni sortimenti v obliki okroglega lesa se prodajajo po sporazumu in po specifikacijah kupca.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem