Težave z gozdom

Gozd je sam po sebi zapleten sistem žive in nežive narave. Je preplet rastlin, živali, geoloških, vremenskih in drugih dejavnikov. Kadar so odnosi med vsemi temi dejavniki uravnoteženi, gozd deluje brezhibno. Je zdrav in se razvija. Kadar pa na ta sistem delujejo nepredvideni dejavniki, ga vržejo iz ravnotežja. Takrat se v gozdu začnejo težave.

Med glavne težave, s katerimi se srečajo lastniki gozdov, so poškodbe zaradi ujm, bolezni in napadi žuželk. Težave se pogosteje pojavljajo v gozdovih, s katerimi se ne gospodari pravilno ter se jih umetno spreminja (npr. monokulturni nasadi smreke). Takšni gozdovi so občutljivi na napade škodljivcev in bolezni. V njih moramo opraviti premeno, da jih preoblikujemo v gozd, ki je čim bolj podoben gozdu, ki bi se razvil brez človekovih posegov.