Husqvarna 560XP Mark II

Cene drv v Sloveniji

drvaProdajne cene drv za prodajo fizičnim osebam izračunavamo na podlagi objavljenih malih oglasov za prodajo drv iz različnih virov. Upoštevamo le tiste oglase, iz katerih je jasno razvidno za prodajo katere vrste drv gre in da gre za prodajajo v prostorninskih metrih, torej drv zloženih v skladovnice višine in širine enega metra. Oglasov za prodajo drv na paletah ne upoštevamo.

Pri izračunu ne razlikujemo ali ponudnik v ceno vključi tudi prevoz ali ne. Pregled oglasov pokaže, da del ponudnikov ponuja prevoz na krajšo razdaljo. Prav tako ne razlikujemo med ponudbo metrskih cepanic in polen. Analiza, ki smo jo naredili avgusta 2020 za bukova drva je pokazala, da pri obravnavanju ponudbe na ravni celotne Slovenije ni bistvene razlike med tem ali v vzorec na ravni Slovenije zajamemo skupaj celotno ponudbo (metrska in razžagana drva), le razžagana drva (na različne dolžine) ali pa le metrska drva. Standardni odklon je bil pri vzorcu, ki je vseboval vsa bukova drva 6,65, pri razžaganih 7,01 pri metrskih polenih pa 6,34, aritmetična sredina pa je bila pri razžaganih drvih nižja za 0,28, pri metrskih polenih pa višja za 0,35. Ponudba je namreč tako heterogena, da ocenjujemo, da na ravni Slovenije ni mogoče zanesljivo zaznati razlike v ceni med razžaganimi drvmi na polena in metrskimi drvmi. Treba pa je upoštevati, da je pri povprečnih cenah bolj pomembno njihovo gibanje, ki odraža spremembe na trgu, kot pa sama povprečna vrednost.

Preglednica: Povprečne oglaševane cene bukovih in mešanih drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Mesec Bukova Mešana Hrastova
jun. 2023 88,53 73,38  
okt. 2023 86,64 75,96 82,22
dec. 2023 85,74 73,65  
feb. 2024 86,54 73,80 82,86

Slika: Povprečne oglaševane cene bukovih in mešanih drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Graf gibanja povprečnih cen bukovih in mešanih drv

Preglednica: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm za obdobje avgust 2020 - avgust 2021(vir: lasten izračun)

Mesec Bukova Mešana Hrastova Gabrova Brezova
avg. 2020 60,40 50,46 54,22 60,00 65,00
okt. 2020 59,51 51,25 52,86 58,75 NP
feb. 2021 59,69 53,38 55,00 NP NP
apr. 2021 61,41 51,68 57,05 55,83 62,00
jun. 2021 61,22 54,92 60,00 NP NP
avg. 2021 60,39 51,56 NP NP NP

Slika: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm junij 2014 - junij 2021 (vir: lasten izračun)

Povprečne cene drv