Cene drv v Sloveniji

Logosol

drvaProdajne cene drv za prodajo fizičnim osebam izračunavamo na podlagi objavljenih malih oglasov za prodajo drv iz različnih virov. Upoštevamo le tiste oglase, iz katerih je jasno razvidno za prodajo katere vrste drv gre in da gre za prodajajo v prostorninskih metrih, torej drv zloženih v skladovnice višine in širine enega metra. Oglasov za prodajo drv na paletah ne upoštevamo.

Pri tem ne razlikujemo ali ponudnik v ceno vključi tudi prevoz ali ne. Pregled oglasov pokaže, da znaten del ponudnikov ponuja prevoz na krajšo razdaljo ali pa prevoz po dogovoru oz. dodatnem plačilu. Prav tako ne razlikujemo med ponudbo metrskih cepanic in polen. Pregled oglasov pokaže, da so drva v obliki polen nekaj evrov po prostorninskem metru dražja od metrskih cepanic ali metrskega okroglega lesa.

Povprečne cene drv izračunavamo vsake dva meseca in jih objavimo šestkrat letno. Javno so dostopni podatki za zadnje leto, starejše podatke pa je mogoče pridobiti po posebnem naročilu. Podatke imamo od junija 2014.

Preglednica: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Mesec Bukova Mešana Hrastova Gabrova Brezova Smrekova Robinija
jun. 2017 52,93 45,53 51,83 49,17 51,50 27,67 56,25
avg. 2017 52,97 44,44 50,80 48,75 54,33 31,00 56,25
okt. 2017 54,30 45,72 49,03 55,00 55,83 32,00 58,33
dec. 2017 54,86 45,03 50,86 47,50 59,27 34,50 53,00
feb. 2018 55,13 45,66 50,62 53,33 52,00 41,25 55,00
apr. 2018 56,02 46,11 49,29 52,14 56,25 32,80 NP
jun. 2018 58,46 51,21 58,50 51,67 59,00 31,80 NP

Slika: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Povprečne cene drv

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu