Logosol

Strokovnjaki s celega sveta v Ljubljani o sobivanju z medvedi

Life with bears15. september 2018 - »Življenje z medvedi« je naslov 26. mednarodne konference o raziskavah in upravljanju medvedov, ki jo v Ljubljani organizirata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod za gozdove Slovenije v okviru mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR. Od 16. do 21. septembra se bo v hotelu Union v Ljubljani srečalo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov in upravljavcev z medvedi.

Nov projekt za izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri

Ris11. september 2018 - Biotehnihška fakulteta, Univerza v Ljubljani je začela z novim mednarodnim projektom Carnivora Dinarica – Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacije velikih zveri v severnih Dinaridih. Gre za čezmejni projekt, ki ga izvajata Slovenija in Hrvaška.

Cene drv ob začetku kurilne sezone 2018/19

4. Skladovnica drvseptember 2018 – Analiza cen drv, ki jo na portalu Gozd in gozdarstvo izvajamo vsake dva meseca, je v zadnjih dveh obravnavanih obdobjih pokazala izrazito rast cen drv za kurjavo. Primerjava z lanskim letom kaže, da so se najbolj zaželena drva podražila za petino. Očitno je, da se je vpliv žledoloma v letu 2014 in ujm, ki so sledile, že izpel, povpraševanje pa je dovolj veliko, da so se letos začele cene dvigovati.

 

Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič