Uniforest

Ris Katalin je bil spuščen na prostost

 • 01.04.2020
 • Včeraj so na območju Snežnika v naravo izpustili risa Katalina. Risa so pred 24 dnevi pripeljali iz Romunije v oboro v Sloveniji, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje. Katalin je drugi ris od najmanj desetih, ki bodo v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem, LIFE Lynx, v naslednjih štirih letih izpuščeni v Sloveniji. Dva risa od skupno štirih so že izpustili na Hrvaškem.

  Pragozd Krokar – film o našem največjem pragozdnem rezervatu

 • 24.03.2020
 • Pragozd krokar - naslovnica filma

  V filmu je predstavljen naš največji pragozdni rezervat pragozd Krokar, ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne naravne dediščine kot starodaven in prvinski bukov gozd s posebno univerzalno vrednostjo. Film nam prikaže pragozd, njegove prebivalce in njegov pomen. Film je posnela TV Slovenija, pri ustvarjanju pa so sodelovali Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in različni strokovnjaki. Film traja 25 minut.

  Gozdovi so predragoceni, da bi jih izgubili – mednarodni dan gozdov 2020

 • 21.03.2020
 • Mednarodni dna gozdov 2020

  Vsako leto 21. marca praznujemo mednarodni dan gozdov. Gozdovi so pomembni za naš planet in za naše okolje. Zato je pomembno, da se zavedamo njihove vloge in jih skušamo ohraniti, saj v njih prebiva več kot 80 % kopenskih vrst rastlin, gliv in živali. Letošnji mednarodni dan gozdov poteka pod geslom: »Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.«

  Evropska unija s kampanjo proti delu na črno v gozdarstvu in kmetijstvu

 • 18.03.2020
 • Pošteno delo priložnost za vse

  Z marcem se je začela vseevropska kampanja imenovana »Prednosti prijavljenega dela«, s katero želijo opozoriti na problematiko dela na črno v kmetijstvu in gozdarstvu. V Sloveniji kampanjo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, aktivno pa sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu