Uniforest

Carnivora Dinarica – čezmejno povezovanje za izboljšanje stanja velikih zveri

03.08.2021

Carnivora dinarica

Triletni projekt Carnivora Dinarica, ki se zaključuje, je bil namenjen izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri (volkov, medvedov in risov) na območjih Natura 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavni cilji projekta so bili odpraviti pomanjkljivosti pri čezmejnem upravljanju velikih zveri, zmanjšati tveganje za velike zveri in zmanjšati nerazumevanje vloge velikih zveri v ekosistemu.

SiDG obeležil pet let delovanja

28.07.2021

Prežagovanje hloda na gozdni cesti

Z začetkom julija smo stopili v šesto leto delovanja družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki je poznana tudi po kratici SiDG. Podjetje je v lasti države in gospodari z državnimi gozdovi, ki predstavljajo dobrih 20 % vseh slovenskih gozdov.

Najdebelejša smreka v Sloveniji je Kraljica Bohinja

15.06.2021

Kraljica Bohinja iz zraka

Najdebelejša smreka v Sloveniji raste na območju Bohinja, kažejo zadnje meritve. Raste pod Voglom na težko dostopni polici 1.300 m nad morjem, kjer je zaščitena pred močnimi sunki vetra. Gozdarji so jo odkrili leta 1993, uradno pa so jo izmerili letos. Zaradi izjemne velikosti so jo poimenovali Kraljica Bohinja.

Posvet Gozd in Les: Gozd in podnebne spremembe

08.06.2021

Posvet gozd in les

Na letošnjem, 11. posvetu, ki je potekal v torek, 25. maja 2021, so udeleženci govorili o vplivu podnebnih sprememb na gozd in les. Podnebne spremembe vplivajo na pomlajevanje gozdov in pa na samo strukturo in fizikalne lastnosti lesa, ki v spremenjenih razmerah hitreje prirašča. To pa ima vpliv na samo uporabo lesa in njegovo odpornost.

Gibanje priseljenih risov na Gorenjskem

31.05.2021

Risinja Lenka

Pred dobrim mesecem so v okviru projekta LIFE Lynx v gorenjske gozdove izpustili pet risov. Vseh pet je opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, ki sporočajo lokacijo risov. Prvi podatki kažejo, da se vsi izpuščeni risi zadržujejo na območju mesta izpusta. Samca sta se gibala po nekoliko večjem območju kot samice, Tris pa je tudi obiskal enega izmed vršacev nad 2000 m.

Pragozdna pot Krokar – nova gozdna učna pot na kočevskem

25.05.2021

Oznaka za Pragozdno pot Krokar

Na območju kočevskih gozdov so predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij 20. maja 2021, tik pred začetkom Tedna gozdov 2021, uradno odprli Pragozdno pot Krokar, ki bo obiskovalce popeljala do roba tega prvinskega bukovega gozda, od leta 2017 uvrščenega na seznam svetovne naravne dediščine Unesca.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem