Tečaj nege gozda s poudarkom na socialnih vlogah gozda – junij 2020

 • 02.06.2020
 • Roki ki držita drevo

  CIPRA vabi vse lastnike gozdov, ki želijo okrepiti socialne vloge gozda, kot so turizem, zdravje, rekreacija ter izobraževanje, lastnike, ki želijo razviti dopolnilno dejavnost na kmetiji, povezano z gozdom, in vse, ki razmišljajo, da bi postali lastniki gozdov, pa ne vedo, kakšno nego je treba izvajati, da se udeležijo tečaja, ki bo 13. junija.

  Zveza lastnikov gozdov ob tednu gozdov opozarja na neusklajenost politike glede gozdov

 • 26.05.2020
 • Gozd na hribu in travnik

  Evropska unija pripravlja Evropsko strategijo o biodiverziteti do 2030, ki načrtuje omejevanje sečnje, hkrati pa se od gozdov pričakuje povečan posek za večjo rabo lesa v okviru zelenega gospodarstva. Poleg tega so tu še druga pričakovanja glede drugih vlog gozda. Vse to lastnike gozdov postavlja pred velike izzive, za katere se bojijo, da jim ne bodo kos, še posebej, če bo naša politika neustrezno razumela evropske strategije.

  »Skrbno z gozdom« - Teden gozdov 2020

 • 23.05.2020
 • Teden gozdov 2020

  Letošnji teden gozdov se začenja 25. maja in se bo zaključil 31. maja. Letos se je zaradi epidemije COVID-19 močno povečal obisk gozdov, kažejo pa se tudi nekatere negativne posledice, ki jih večji obisk prinaša. Ker imajo obiskovalci težave s poznavanjem pravil vedenja v gozdu, je letošnji teden gozdov posvečen pravilom vedenja v gozdu – gozdnemu bontonu.

  Zaključena spomladanska sadnja dreves

 • 22.05.2020
 • Zavod za gozdove Slovenije je zaključil s spomladanskim pogozdovanjem. Posadili so 397 ha gozdnih površin, ki so bile predvidene za umetno obnovo. Sadnja se je izvajala na površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele različne ujme.

  Navadna barvilnica ogroža pomlajevanje gozdov

 • 19.05.2020
 • Navadna barvilnica

  Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je invazivna rastlina, ki se je naselila v naših gozdovih.  Zelo hitro se širi na posekah in na gozdnih vrzelih, kjer zelo dobro tekmuje z domačimi rastlinskimi vrstami in jih tudi preraste. Zelo ovira pomlajevanje in jo je, zaradi dolgoživosti semen, težko izkoreniniti.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem