Vitli Krpan

Evropski teden gozdov 2017

Evropski teden gozdov10. oktober 2017 - Evropski teden gozdov je prireditev, ki na pobudo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) poteka vsaki dve leti. Letos poteka od 9. do 13. oktobra 2017, osrednji dogodek pa bo v Varšavi na Poljskem. Evropski teden gozdov 2017 izpostavlja pomen evropskih gozdov za varstvo naravnega okolja, blaginjo ljudi in prilagajanje na podnebne spremembe. V Evropi gozdovi pokrivajo 33 % površine, skoraj 14 % gozdov je pod posebno zaščito zaradi varstva biotske raznovrstnosti, zaloga lesa v evropskih gozdovih pa znaša 35 milijard m3 in se vsako leto še poveča. V tem se zrcali načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki je bilo v gozdarstvu prvič zapisano že pred več kot 300 leti.

V Sloveniji živi med 530 in 600 medvedov

Rjavi medved6. oktober 2017 - Že nekaj let se pojavljajo različne ocene, koliko medvedov živi v Sloveniji. Pojavljajo se različne ocena, ki so bolj ali manj blizu dejanskemu stanju. Konec leta 2015 so na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani naredili raziskavo, s katero so ocenili, da je v Sloveniji živelo od 533 do 598 medvedov. To je 33 % več, kot je pokazala podobna raziskava, ki so jo izvedli leta 2007.

Razpis za naložbe v gradnjo gozdnih prometnic 2017

Gozdna cesta3. oktober 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za namene povečanja odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami in s tem zmanjšanje stroškov spravila lesa je namenjenih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Vloge je mogoče vložiti do 10. januarja 2018.

Učenje o gozdu v Gozdu eksperimentov

Gozd eksperimentovGozd eksperimentov, ki deluje na Gozdarskem inštitutu Slovenije od januarja 2011, združuje raziskovalce, ki se zavzemajo za promocijo znanosti, gozda, gozdarstva in lovstva. V ta namen že vrsto let na dendrološkem vrtu, v bližnjem gozdu in v laboratorijih Gozdarskega inštituta organizirajo različna izobraževanja, namenjena pedagogom vrtcev in šol, gozdarjem, lovcem, turističnim delavcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z interpretacijo narave. Z izobraževanjem širše javnosti želijo z aktivnostmi gozdne pedagogike krepiti zavest prihodnjih generacij o širšem pomenu gozdov za našo družbo.

Število gozdarskih strojev v Sloveniji leta 2016

12. september 2017Star gozdarski zgibnik Timberjack - Statistični urad je objavil podatke o številu strojev, ki jih uporabljajo slovenska gozdarska podjetja za leto 2016. Podatki kažejo, da se je število strojev glede na leto 2015 nekoliko zmanjšalo. Prav tako se je zmanjšala uporaba goriv za delo v gozdu, in sicer za 3 odstotke.

 

baner