Vitli Krpan

Rezultati 12. dražbe lesa v Slovenj Gradcu - 2018

Licitacija lesa 201814. februar 2018 - Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije je organiziralo 12. licitacijo vrednejšega lesa, ki je bila v vseh pogledih rekordna. Na licitaciji je bilo 3.094 hlodov, kar je največ do sedaj, oddanih pa je bilo tudi rekordnih 9.993 ponudb. Najvišja dosežena cena je znašala 11.833 €/m3 za gorski javor.

Gozdarsko smučarsko prvenstvo 2018

Smučar24. januar 2018 - Zveza gozdarskih društev Slovenije vsako leto pripravi gozdarsko smučarsko tekmovanje. Letos bo potekalo 2. marca na Pokljuki v soorganizaciji z Gozdarskim društvom Bled. Prijave so mogoče do 27. februarja.

Vpliv strojne sečnje na pomlajevanje gozdov

spravilo lesaStrojna sečnja, ki se je v Sloveniji začela uveljavljati na prelomu tisočletja, je danes sestavni del procesa pridobivanja lesa. Uporaba strojev za sečnjo in izvoz lesa ima določene ugodne in neugodne učinke, ki jih moramo upoštevati in se jim prilagoditi.

Vetrolom 11. in 12. decembra 2017 je podrl za 1,3 milijona m3 dreves

19. december 2017 – Po umiritvi razmer in vzpostavitvi prevoznosti glavnih gozdnih prometnic, ki je omogočila dostop na širše območje poškodovanosti, so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ponovno ocenili poškodovanost gozdov zaradi močnega vetra, ki je prizadel Slovenijo v dneh 11. in 12. decembra 2017. Poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih je po novi oceni za dobre 1,3 milijone m3.

Vetrolom 11. in 12. decembra 2017

12. december 2017 - Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil znatne poškodbe v gozdovih, je sporočil Zavod za gozdove Slovenije. Po do sedaj zbranih podatkih so največje poškodbe nastale na Kočevskem ter na Koroškem. Škode so velike tudi na Zgornjem Gorenjskem ter na območju občin Jezersko, Logatec, Idrija, Cerknica in Postojna. Do poškodb je prišlo tudi v drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države.