Odkup lesa Lip bled

Največji evropski palmov gozd: gozd Vai

Palmov gozd VaiEvropa premore kar nekaj zanimivih in nenavadnih gozdov. Eden izmed njih je palmov gozd Vai, ki uspeva na vzhodnem delu Krete (Grčija). Gozd pokriva 31,7 ha in je največji gozd palm v Evropi. Je lahko dostopen in njegov obisk nam da drugačno sliko gozda, kot smo jo vajeni iz slovenskih gozdov.

Sporočilo ZGS ob začetku tedna gozdov 2017

22. maj 2017 - Učinkovito sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na lastnem znanju, razvoju in raziskavah na področju gozdarstva. Gozdovi so tako pestri, da so tuji raziskovalni rezultati le omejeno uporabni v naših razmerah. Slovenija se lahko pohvali s pomembnimi uspehi gozdarskega strokovnega dela, ki jih prepoznajo tudi v tujini in z vrsto strokovnjakov in pedagogov na vseh ključnih področjih gospodarjenja z gozdovi: gojenja in varstva gozdov, gozdne ekologije, gozdne genetike, lovstva, gozdne tehnike in tehnologije, rabe lesa in gozdnogospodarskega načrtovanja.

Znanje za gozd - teden gozdov 2017

20. maj 2017 - Slovenski Teden gozdov obeležujemo vsako leto zadnji teden v maju že več kot 40 let. Teden gozdov letos poteka med 22. in 28. majem s krovno temo »Znanje za gozd.« Organizatorji želijo ozavestiti javnost o pomenu znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter poudariti dosedanje uspehe razvojnega dela na področju gozdarstva.

Sprehod skozi gozd - april 2017

Pot v gozduApril je mesec, ko v osrednji Sloveniji običajno ozelenijo gozdovi. Bukev, kot glavna vrsta slovenskih gozdov ima pri tem zelo pomembno vlogo, saj obarva gozdove z značilno svetlo zeleno barvo. V tem času močno barvno izstopijo iglavci, predvsem jelke in smreke, ki jih zaradi temne barve iglic vidimo že od daleč. V tem času imajo gozdovi barvno močne zelene kontraste.

Poletni gozdarski tabor 2017 za srednješolce

Gozd v ravnini9. maj 2017 - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL organizira za srednješolce. Tabor bo trajal od 25. junija 2017 do 30. junija 2017. Udeleženci bodo spoznavali pomen in vloge gozda, gozdni ekosistem, rastlinske in živalske vrste, ki prebivajo v gozdovih, in trajnostno rabo gozdov.