Husqvarna 560XP Mark II

Organizacija gozdnih del

Delo v gozdu ima določene posebnosti v primerjavi z deli izven gozda. Na organizacijo in potek dela vplivajo naravne in proizvodne razmere, razpoložljivost strojev in opreme ter razpoložljivost delavcev. Delo v gozdu sodi med najbolj zahtevna in nevarna dela, zato so lahko stroški relativno visoki. Dobra organizacija gozdnih del ima velik vpliv na višino stroškov in na sam dobiček pri prodanem lesu.

Kako se lotiti organizacije gozdnih del, je zelo odvisno od velikosti gozdne parcele in od tega, ali v gozdu delamo sami, ali najamemo izvajalce.

Lastniki, ki prodajo les na panju, se z gozdno proizvodnjo ne ukvarjajo. Celotna organizacija in izvedba je prepuščena kupcu lesa, ki bo les posekal in spravil iz gozda z lastno ekipo, ali pa bo najel zunanje izvajalce.

Če v gozdu delamo sami, moramo organizaciji sečnje in spravila posvetiti nekaj pozornosti. Naredimo si razpored dela in po potrebi zaprosimo za medsosedsko pomoč. Predvidimo, katere dneve bomo izvajali sečnjo, spravilo in odvoz lesa iz gozda. To nam bo omogočalo, da si bomo vnaprej pripravili vse orodje in stroje, delo pa bo potekalo nemoteno. Napravimo lahko tudi kalkulacijo stroškov pridobivanja lesa. To nam bo omogočilo, da bomo na koncu izračunali dejanski dobiček od prodanega lesa. V tej kalkulaciji upoštevajmo tudi strošek dela (torej naše delovne ure), ne le strošek strojev in opreme, čeprav tega v resnici ne bomo plačali. Bomo pa na ta način dobili primerjavo cene svojega dela s ceno profesionalnih izvajalcev.

Pri najemu različnih zunanjih izvajalcev (npr. izvajalca za sečnjo in drugega izvajalca za spravilo), potem moramo narediti terminski načrt gozdnih del, ki mora biti usklajen z vsemi izvajalci. To pomeni, da predvidimo dneve, ko bo potekala sečnja, dneve, ko bo potekalo spravilo in dneve odvoza lesa. Pri tem pazimo, da se bo spravilo začelo z dovolj velikim zamikom, da se traktoristi in sekači med seboj ne bodo ovirali in ne bo prihajalo do zastojev pri spravilu, ker sekači ne bodo posekali dovolj dreves. Vse skupaj moramo časovno uskladiti tudi s prevozom lesa. Pri takšni organizaciji del podrobna kalkulacija stroškov dela ni potrebna, saj bodo izvajalci podali ceno za opravljeno delo. To močno poenostavi kalkulacijo, saj upoštevamo končne vrednosti in ne izračunavamo posameznih elementov kalkulacij.

Pri zelo velikih gozdnih posestvih, ki obsegajo tisoč in več hektarov gozda, je pogosto smiselno imeti lastne delavce in stroje. Velikost ekipe in opremljenost sta odvisni od količine letnega poseka in oblike terena, kjer leži posest. V takšnem primeru moramo gozd in gozdna dela obravnavati čisto iz ekonomskega vidika. Nujno je, da izdelamo zelo podrobne kalkulacije za različne oblike izvedbe in uporabo gozdne mehanizacije. Kakovostne kalkulacije nam omogočajo, da organiziramo celotno gozdno proizvodnjo čim bolj učinkovito in cenovno ugodno. Podrobno organiziramo potek del, da se delavci ne bodo ovirali pri delu in da ne bo prihajalo do zastojev, ker predhodna delovna faza še ni opravljena (npr. traktoristi čakajo sekače, da poderejo dovolj dreves).

Organizacija gozdnih del je zapleten miselni proces, ki mu moramo posvetiti veliko pozornosti. Za načrtovanje gozdne proizvodnje potrebujemo veliko znanja in izkušenj. To je delo, ki ga delno opravimo v gozdu (ogled) večinoma pa v pisarni s pomočjo računalnika. Izdelek je načrt gozdne proizvodnje, ki vsebuje pregled poteka del, izbiro strojev, število delavcev in organizacijske oblike dela. Načrt vsebuje izračun stroškov gozdne proizvodne in normativov za delavce.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem