Poraba lesa za energijo - gospodinjstva v Sloveniji

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si

Statistični urad letno objavlja podatke o porabi energije pridobljene iz lesnih goriv v slovenskih gospodinjstvih. Podatki so v tonah in preračunani po modelu rabe energije v gospodinjstvih (IJS-CEU).

Slika 1: Poraba lesnih goriv (drva, peleti, sekanci, briketi, lesni ostanki) v tonah (vir: SURS)

Poraba lesnih goriv

Slika 2: Poraba drv v tonah (vir: SURS)

 Poraba drv v Sloveniji

Slika 3: Poraba sekancev, briketov, peletov in lesnih ostankov v tonah (vir: SURS)

Poraba pelet, briket, sekancev in lesnih ostankov v slovenskih gospodinjstvih

Preglednica: Končna poraba energije po vrstah lesnih kuriv v tonah (vir: SURS)

Leto Drva Sekanci Peleti Briketi Lesni ostanki
2009 1.167.238 11.674 4.198 2.495 23.032
2010 1.189.435 11.896 4.278 2.542 23.470
2011 1.254.064 12.542 4.510 2.681 24.746
2012 1.272.065 12.722 4.575 2.719 25.101
2013 1.297.391 12.975 4.666 2.773 25.601

 

 

Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič