Husqvarna 560XP Mark II

Poraba lesa za energijo - gospodinjstva v Sloveniji

Statistični urad letno objavlja podatke o porabi energije, pridobljene iz lesa - drva, peleti, sekanci, lesni ostanki - v slovenskih gospodinjstvih. Podatki so v tonah in preračunani po modelu rabe energije v gospodinjstvih (IJS-CEU).

Največ lesa za ogrevanje se porabi v obliki drv. Poraba drv v gospodinjstvih v Sloveniji na letni ravni presega milijon ton. Po letu 2013 je zaznati trend zmanjševanja porabe drv. Poraba lesnih peletov in sekancev je v slovenskih gospodinjstvih bistveno manjša. Poraba lesnih peletov ne presega 80.000 ton, sekancev, briketov in lesnih ostankov pa se porabi nekaj več kor 30.000 ton.

Slika 1: Letna poraba lesnih goriv (drva, peleti, sekanci, briketi, lesni ostanki) v slovenskih gospodinjstvih v tonah (vir: SURS)

Poraba lesa za ogrevanja Slovenija

Slika 2: Letna poraba drv v slovenskih gospodinjstvih v tonah (vir: SURS)

 Poraba drv v Sloveniji

Slika 3: Letna poraba sekancev, briketov, peletov in lesnih ostankov v slovenskih gospodinjstvih v tonah (vir: SURS)

Poraba pelet, briket, sekancev in lesnih ostankov v slovenskih gospodinjstvih

Preglednica: Končna poraba energije po vrstah lesnih kuriv v tonah (vir: SURS)

Leto Drva Peleti Sekanci, briketi, ostanki Skupaj
2009 1.373.650 25.507 25.415 1.424.572
2010 1.385.989 30.634 27.243 1.443.866
2011 1.377.291 49.140 28.196 1.454.627
2012 1.322.659 62.498 29.099 1.414.256
2013 1.363.750 67.397 29.905 1.461.052
2014 1.085.646 56.859 24.834 1.167.339
2015 1.211.808 68.147 29.438 1.309.393
2016 1.259.804 74.415 32.163 1.366.382
2017 1.183.505 75.659 32.348 1.291.512