HUSQVARNA 592 XP®

Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2021.

Preglednica: Rezultati 15. licitacije vrednejšega lesa - 2021 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Črni oreh 691 1.480 10 9,18 78
Dob 431 1.028 118 165,21 839
Gorski javor 383 11.575 666 672,78 2.013
Oreh 304 1.501 163 133,20 925
Gorski brest 302 929 89 92,85 299
Graden 272 1.112 1.214 1.169,93 6.121
Brek 254 549 22 12,05 36
Hruška 251 639 88 43,01 258
Macesen 239 1.231 119 150,16 119
Robinija 226 672 21 12,84 69
Smreka 219 911 493 744,41 2.974
Jelka 208 604 13 24,42 70
Češnja 188 1.077 40 33,92 67
Duglazija 187 527 5 8,16 18
Jablana 169 339 17 4,61 30
Kostanj 154 464 22 19,61 40
Akacija 137 375 51 31,30 121
Veliki jesen 126 426 421 450,46 846
Rdeči bor 115 228 31 33,52 89
Lipa 111 201 28 38,58 108
Sliva 109 117 5 0,54 5
Bukev 100 283 38 55,05 86
Črna jelša 76 89 18 12,57 30
- - - - - -
Ostrolistni javor 145 150 3 1,89 3
Skorš 200 210 2 2,00 7
Črni bor 151 175 2 2,63 5
Cer 115 140 2 2,47 2
Črni gaber 100 110 2 0,89 2
Tisa 560 560 1 0,21 2
Cipresa 312 312 1 1,15 1
Panj 310 310 1 1,00 1
Črni topol 250 250 1 3,10 1
Divji kostanj 209 209 1 1,59 2
Rdeči hrast 111 111 1 0,98 1
Maklen 109 109 1 0,26 1
Breza 77 77 1 0,66 1

Preglednica: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2017 dalje v €/m3 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta 2017 2018 2019 2020 2021
Brek 346 280 286 317 254
Bukev 138 176 123 114 100
Češnja 212 158 264 357 188
Črna jelša 137 95 90 104 76
Dob 494 477 507 397 431
Gorski brest 232 272 251 195 302
Gorski javor 491 364 645 457 383
Graden 352 335 313 255 272
Hruška 186 226 246 256 251
Jablana 421 421 497 283 169
Jelka 146 116 113 132 208
Kostanj 218 156 235 159 154
Lipa 138 166 116 117 111
Macesen 336 185 220 202 239
Oreh 452 337 371 442 304
Rdeči bor 132 120 178 121 115
Smreka 150 194 201 200 219
Veliki jesen 128 147 194 168 126

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 1. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 2. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012

Slika: Povprečne dosežene cene na licitaciji lesa od leta 2012 dalje v €/m3, 3. del (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Dosežene cene na dražbi lesa od leta 2012