Les

Letnice na hloduLes je glavni proizvod gozda in, razen izjemoma, predstavlja glavni vir dohodka za lastnika gozda. V tej luči je to najvrednejši gozdni proizvod. Vendar pa je les veliko več in pomemben ne le za lastnika gozda, temveč za celotno prebivalstvo.

Les je skladišče ogljika. Drevesa iz zraka odstranjujejo ogljikov dioksid in ga razgrajujejo na kisik in ogljik. Ogljik se veže v les, kjer ostane, dokler les ne propade, kar lahko traja več desetletij ali stoletij. Gozdovi so pomemben ponor ogljikovega dioksida in prispevajo k zmanjševanju učinka tople grede in k preprečevanju segrevanja našega planeta. So del cikla ogljika.

Človek je z lesom neposredno povezan že od prazgodovine, ko ga je uporabljal za kurjavo, izdelavo orodja in orožja ter gradnjo bivališč. Les je ustrezno preoblikoval, da ga je lahko uporabljal. Skozi zgodovino je les imel ves čas pomembno vlogo in šele v moderni dobi so ga začeli izpodrivati nekateri drugi materiali, ki imajo drugačne in v nekaterih primerih boljše lastnosti od lesa. Vendar pa se z razvojem tudi to spreminja. Ustrezno obdelan in predelan les povsem enakovredno konkurira različnim drugim materialom. Danes se les uporablja v številne namene. Le redka so področja človekovega delovanja, kjer ni mogoče uporabiti lesa. Les uporabljamo v gradbeništvu, pohištveni industriji, domači obrti, za ogrevanje, v proizvodnji papirja, v umetnosti, avtomobilski industriji, pomorstvu in na drugih področjih.

Les je naravna surovina, katere uporaba ima ugoden učinek na okolje in ljudi. Bivati v naravni leseni hiši iz brun (brunarici) je posebno doživetje. Leseno masivno pohištvo je lep okras doma, drobni vsakdanji predmeti iz lesa pa nas spominjajo na naravo. Ste vedeli, da je mogoče iz lesa izdelati tudi umivalnik za kopalnico in kolo?

Leseno kolo

Les je za Slovenijo pomembna surovina, saj je ena redkih surovin, ki je imamo v izobilju. To omogoča veliko število delovnih mest v predelovalni industriji, ki pa je žal v veliki meri propadla v 90-tih letih 20. stoletja. Danes je to velik, a neizkoriščen potencial za delovna mesta, ki pa ga za zdaj še ne znamo izkoristiti in velik del kakovostnega lesa se izvozi v tujino, od koder se vrne v obliki končnih izdelkov.