Gozdni proizvodi

Gozd je kot tovarna, ki proizvaja brez predaha. Tako kot tovarna, tudi gozd potrebuje pravilno upravljanje. Pravilni posegi v gozd zagotavljajo stalni donos, pri tem pa gozd ohranja svoje zdravje, videz in opravlja vse funkcije. Z nekaterimi posegi mu lahko povečujemo vrednost.

Gozd proizvaja glavne proizvode in postranske proizvode. Glavni proizvod, ki lastniku prinese največ, je les. Postranski gozdni proizvodi so vse drugo, kar raste v gozdu. Gospodarjenje z gozdom je prednostno usmerjeno v pridobivanje čim kakovostnejšega lesa, ki ga je mogoče dražje prodati.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem