Povezave

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si
 • Varstvo gozdov - spletni priročnik za prepoznavanje bolezni in škodljivcev na gozdnem drevju.
 • WoodChainManager - spletno orodje za izračun normativov, kalkulacije stroškov in izdelavo interaktivnih opisov gozdno-lesnih verig.
 • Lesnica - spletne stran za izmenjavo informacij in idej s področja lesarstva in lesne industrije.
 • Lifegenmon - projekt, ki želi vzpostaviti smernice, orodja in modele za genetski monitoring gozdov. Projekt vodi Gozdarski inštitut Slovenije.
 • Pregledovalnik podatkov o gozdovih - spletna aplikacija s podatki o gozdovih za lastnike gozdov.
 • Gozdarski blog - spletni dnevnik z različnimi zanimivimi zapisi o gozdarstvu, gozdni politiki in upravljanju gozdov. 
 • In the wind - spletni dnevnik mladega slovenskega gozdarja o njegovih izkušnjah z gozdarstvom in o gozdarski politiki (besedila pretežno v angleščini). 
 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire - predstavitev študija gozdarstva in raziskovalne dejavnosti na področju gozdarstva.
 • SloWolf - raziskovanje volkov v Sloveniji. Predstavitev volkov in njihovega življenja v Sloveniji. 
 • Zavod za gozdove Slovenije - krovna državna organizacija, ki načrtuje upravljanje s slovenskimi gozdovi in odreja sečnjo dreves. 
 • Vrt in narava - portal za ljubiteljske vrtnarje in ljubitelje vrtov z nasveti, kako urediti vrt, gojiti rastline in vsak dan uživati v domačem vrtu.

Tuje povezave

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu