Husqvarna 560XP Mark II

Ročno spravilo

Ročno spravilo je izredno naporno in nevarno, zato se danes izvaja le še izjemoma zgolj na krajše razdalje. Včasih, preden se je razvilo traktorsko spravilo, pa se je veliko lesa spravilo ročno. Izdelovale so se posebne drče, po katerih je les drsel v dolino.

Ročno spravilo se danes izvaja le na velikih strminah, kjer nakloni presegajo 50 %. Tereni morajo biti gladki in tako oblikovani, da se les lahko zbira v padnicah jarkov. Delavci lahko spravljajo vsako deblo posebej, ki ga usmerjajo po liniji spravila in mu pomagajo preko ovir. Večino dela opravi gravitacija. Pogosteje pa se les ročno spravlja tako, da skupina delavcev vodi večje število hlodov, da drsijo drug po drugem in si ustvarjajo nekakšno drčo.

Ker je ročno spravilo zelo zahtevno in nevarno, ga običajno opravljajo dobro utečene skupine delavcev, ki so še posebej previdne.