Odkupne cene lesa za kurjavo

Statistični urad RS mesečno objavlja podatke o povprečnih odkupnih cenah lesa. Podatki so na voljo od leta 2006. Podatki veljajo za odkup lesa iz zasebnih gozdov na kamionski cesti.

Slika: Gibanje povprečne odkupne cene lesa za kurjavo (drva, sekanci, peleti) v €/m3 (vir: SURS)

Gibanje odkupnih cen lesa za kurjavo

Preglednica: Povprečne odkupne cene lesa za kurjavo (drva, sekanci, peleti) v €/m3 (vir: SURS)

Mesec Les za kurjavo
jul.19 44,35
avg.19 37,15
sep.19 40,01
okt.19 41,92
nov.19 40,85
dec.19 44,80
jan.20 44,36
feb.20 42,29
mar.20 41,66
apr.20 37,25
maj.20 38,09
jun.20 NP
jul.20 38,57

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem