Oglas odgovorna raba gozdov

Podiranje dreves

Podiranje dreves je najbolj nevarno opravilo pri delu v gozdu. Drevesa so običajno velika in lahko s krošnjo tehtajo tudi nekaj ton. Ko začnejo padati, postane njihovo gibanje nepredvidljivo in odvisno od številnih dejavnikov: terena, vetra, oblike krošnje, poškodb debla, zaseka, ščetine,... Vseh dejavnikov ne moremo predvideti in tudi najbolj izkušeni sekači se znajdejo v nevarnih situacijah. Zato mora biti pri podiranju drevja, pa naj gre za velika ali majhna drevesa, vedno na prvem mestu varnost.

Sekač podira drevo
Sekač se je lotil podiranja drevesa. Najprej izdeluje korenovec. (fotografija: dan / FreeDigitalPhotos.net)

Podiranje dreves je sestavljeno iz več delovnih korakov.

Najprej si drevo dobro ogledamo in izberemo smer podiranja. Ta mora biti izbrana tako, da ne ogrožamo ali poškodujemo morebitne infrastrukture (ceste, vlake, objekti), bregov in strug voda. Pomembno je tudi da smer podiranja izberemo tako, da ne poškodujemo drugih dreves. Poškodbe lahko razvrednotijo les, močneje poškodovana drevesa pa bomo morali posekati. Na nagnjenem terenu podiramo navzgor, če je to le mogoče.

Sledi priprava okolice drevesa. Zaradi varnosti moramo vedno imeti prosto pot tako, da se lahko umaknemo nazaj pod kotom 45 stopinj glede na podžagovanje. Odstranimo motečo podrast, kamenje in morebitne druge ovire.

Če je potrebno, pripravimo korenovec, da bomo lažje žagali, sicer pa takoj izdelamo zasek. Zasek določa smer podiranja drevesa. Izdelamo ga tako, da naredimo raven rez prečno na deblo, nato pa poševni rez od zgoraj navzdol pod kotom 35 stopinj. Ključno je, da se reza stikata v vrhu zaseka in nista pregloboka.

Ko je zasek izdelan, se na nasprotni strani debla lotimo podžagovanja. Podžagujemo prečno na deblo v smeri zaseka približno 1/10 premera (2 do 5 cm) nad dnom zaseka. Podžagamo tako globoko, da ostane za 1/10 debeline drevesa (2 do 5 cm) ščetine. Ščetina predstavlja vrtišče okoli katerega se vrti padajoče drevo in usmerja padanje drevesa. Če gre za debelejše drevo, bomo morali vstavljati kline, da drevo ne bo stisnilo meča žage.

Nekatera drevesa začnejo padati v želeno smer sama od sebe pri podžagovanju, simetrična in bolj debela pa bomo morali naganjati. V rez podžagovanja vstavimo plastične, kovinske ali lesene kline in po njih udarjamo s topim delom sekire. Klini bodo začeli dvigovati drevo in počasi se bo prevesilo ter začelo padati.

Če smo smer podiranja pravilno izbrali, naredili pravilen zasek in nismo prerezali ščetine, potem bo drevo padlo na tla. V nekaterih primerih pa se zgodi, da drevo pade na drugo drevo in na njem obvisi. Takšno drevo je izredno nevarno in ga ne smemo tako pustiti. K reševanju takšnega drevesa moramo pristopiti s tehtnim razmislekom. Nikakor ni pravilno in niti varno, da poderemo drevo, na katerega se je obesilo. Edino pravilno je, da s pomočjo traktorskega vitla ali žičnega natega obviselo drevo potegnemo na tla.

Prikaz podiranja drevesa.