Gozdne učne poti

Gozdne učne poti so speljane po gozdovih in so namenjene naravoslovnemu izobraževanju: spoznavanju rastlin, živali, gozdarstva, naravnih pojavov in tradicionalnih obrti. Dolge so običajno nekaj kilometrov. Večinoma za hojo niso zahtevne in so namenjene sprehajalcem. Nekaj izjem je, ki zahtevajo večjo izkušenost in telesno pripravljenost. Gozdne učne poti so običajno opremljene z informativnimi tablami, ki vsebujejo različne informacije. Za nekatere gozdne učne poti je mogoče na krajevnih enotah Zavoda za gozdove in lokalnih turističnih organizacijah dobiti letake ali predstavitvene brošure.

V Sloveniji je okoli sto gozdnih in naravoslovnih učnih poti, ki vabijo k obisku. Gozdne učne poti so se v Sloveniji začele pojavljati po letu 1974.

Izbrane gozdne in naravoslovne učne poti.

Osrednja Slovenija:

Notranjsko - kraška regija:

Obalno - kraška regija:

Goriška regija

Gorenjska

Savinjska regija

Koroška regija

Podravska regija:

Pomurska regija

Spodnjeposavska regija

Jugovzhodna Slovenija

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem