Izdelava polen

Polena so kosi lesa, dolgi od 25 cm do, v primeru velikih industrijskih peči, 100 cm. Za domačo uporabo se običajno uporabljajo polena dolžine od 25 do 50 cm.

Polena običajno izdelujemo iz cepanic, torej na meter razžagani in razcepljenih kosov lesa. Cepanice razžagamo. Žagamo vedno pravokotno na vlakna. Za žaganje uporabljamo tračne žage, krožne žage (cirkular) ali pa motorno žago. Najmanj odpadka je pri tračni žagi, največ pa pri motorni žagi.

Polena

Žaganje je nevarno opravilo, pri katerem se vsako leto zaradi neizkušenosti, nepazljivosti ali uporabe neustreznih naprav in zaščitne opreme, zgodi veliko hudih nesreč. Zato je nujno, da upoštevamo navodila proizvajalcev strojev in uporabimo ustrezno zaščitno opremo – ščitniki za oči, zaščitne rokavice in ustrezna varovala pri žagah. Žaganje z motorno žago je zaradi teže žage fizično napornejše, zato si je smiselno omisliti stojalo, kamor motorno žago vpnemo. Z motorno žago je žaganje suhega lesa nekoliko zahtevnejše, zato je bolj smiselno, da z njo žagamo svež les.

Če polena izdelujemo iz suhega lesa, potem jih lahko takoj uporabimo, sicer pa jih zložimo v skladovnico in posušimo.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem