Gozdarske organizacije

Na področju gozdarstva v Sloveniji deluje nekaj organizacij, ki z informacijami ali praktičnim delom pomagajo lastnikom gozdov in zastopajo njihove interese. Najpomembnejša organizacija je Zavod za gozdove, ki usmerja gospodarjenje z gozdovi, svetuje lastnikom glede ravnanja z gozdom in izdaja odločbe, ki dovoljujejo izvajane posameznih del. Interese lastnikov gozdov zastopata Zveza lastnikov gozdov in Kmetijsko-gozdarska zbornica. Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti pa se ukvarjata z raziskovalno dejavnostjo povezano z gozdovi.