Oglas odgovorna raba gozdov

Organizacija spravila

Organizacija spravila je odvisna od terena, gostote vlak in razpoložljivih strojev.

Na lahkih in srednje težkih terenih spravljamo les s prilagojenimi kmetijskimi traktorji, gozdarskimi traktorji in gozdarskimi traktorji (ali prikolicami) za izvoz lesa. Organizacija oblika v tem primeru je običajno en delavec, ki pripenja les in upravlja traktor. Takšna delovna oblika je primerna, če imamo traktor, ki je daljinsko voden ali pa ima vsaj daljinsko voden vitel in pri uporabi gozdarskega traktorja za izvoz lesa. Če tega nimamo, potem je učinkovita organizacijska oblika traktorist in en pomožni delavec. Če je gozdarski traktor zmogljivejši, potem sta lahko pomočnika dva.

Drevje podiramo tako, da pade čim bližje vlaki in čim bolj pod kotom 45 stopinj. To bo močno olajšalo privlačevanje. Zbiramo in vlačimo lahko cela debla, kar je bolj zahtevno, temu pa morajo biti prilagojene tudi vlake, ki ne smejo biti preveč zavite. Drug način, ki se uporablja pogosteje, pa je zbiranje in vlačenje mnogokratnikov osnovnih dolžin oz. sortimentov. V tem primeru so hlodi krajši, kar poenostavi tako privlačevanje kot tudi samo vlačenje, vlake pa so lahko nekoliko bolj zavite. Drobnejši les zbiramo v navezah in vrvnih linijah.

Na težkih terenih se les spravlja z žičnimi žerjavi. Običajno spravilo poteka navzgor, vendar pa je pri kompleksnejših žičnih žerjavih mogoče spravljati tudi navzdol. Organizacijska oblika je odvisna od žičnega žerjava in zajema strojnika, ki upravlja z žičnim žerjavom, in več delavcev, ki pripenjajo les. Strojnik lahko tudi razvršča les na začasnem skladišču, če ima žični žerjav poseben žerjav za prekladanje lesa ali pa traktor.

Drevje lahko podiramo pod različnimi koti, pomembno je le, da je čim bližje trase žičnega žerjava. Spravljamo lahko cela debla ali pa že razžagana na posamezne sortimente. Način priprave hlodov je odvisen od zmogljivosti žičnega žerjava.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem