Bolezni gozdnega drevja

Drevesa so izpostavljena različnim boleznim. Te lahko drevesa različno prizadenejo in v gozdu povzročijo različno veliko škodo. Nekatere vplivajo na videz drevesa in njegovo priraščanje, druge pa lahko drevo ugonobijo. Izbruh katere izmed bolezni na večji površini, lahko povzroči precejšnjo ekološko in gospodarsko škodo. Problematične so predvsem tiste bolezni, ki so k nam prinesene od drugje in drevesa proti njim niso odporna oz. bolezni nimajo naravnih sovražnikov.

Glavni in najpomembnejši  povzročitelj bolezni gozdnega drevja so glive. Bolezni povzročajo tudi bakterije in virusi, ki pa imajo v rastlinskem svetu manjši pomen, v gozdu pa so nepomembni.

Bolna smreka

Bolezni ne povzročajo glive, ki jih nabiramo kot gobe (z nekaj izjemami). Te običajno drevesom pomagajo pri črpanju vode iz tal v t.i. mikorizi. Bolezni tudi običajno ne povzročajo glive, ki rastejo na štorih in na podrtih drevesih. Te le razgrajujejo odmrli les. Škodo sicer lahko povzročijo že na podrtem drevju, ki dlje časa leži v gozdu, tako, da razvrednotijo les. Glive, ki povzročajo bolezni, so običajno težko opazne, dokler ni okužba dovolj velika. Razraščajo se pod skorjo in po lesu ter drevo počasi ubijajo. Navzven so znaki vidni šele, ko glive razvijejo trosovnike, ki so lahko zelo majhni, ali pa, ko se na drevesu pojavijo spremembe, ki kažejo na napad gliv.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem