Husqvarna 560XP Mark II

FSC certifikat

FSC logoForest Stewardship Council (FSC) je mednarodna in neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdom. Izdaja certifikate za gozdove in izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti. Certifikat je namenjen predvsem večjim lastnikom gozdov in podjetjem.

FSC promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje. V sklopu tega pravila za pridobitev certifikata obsegajo:

  • prepoved nepremišljene spremembe naravnih gozdov v druge namenske oblike rabe,
  • prepoveduje uporabo gensko spremenjenih dreves,
  • prepoveduje uporabo visoko nevarnih pesticidov,
  • spoštovanje pravic avtohtonega prebivalstva (domorodcev),
  • popolno upoštevanje zakonodaje,
  • posebno obravnavo in prilagojeno gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poseben pomen in potrebujejo zaščito.

Preverjanje spoštovanja pravil se opravlja najmanj enkrat letno. V primeru kršenja pravil se lahko certifikat odvzame.

V Sloveniji je certifikat FSC pridobil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov za vse državne gozdove. Certifikat ima tudi nekaj slovenskih podjetij v leno-predelovalni verigi.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem