Jesen

V Sloveniji v gozdovih najdemo veliki jesen (Fraxinus excelsior), mali jesen (Fraxinus ornus) in poljski jesen (Fraxinus angustifolia). Pomembnejšo vlogo ima le veliki jesen.

Veliki jesen

Veliki jesen (Fraxinus excelsior) raste po vsej Sloveniji vse do gozdne meje.

Veliki jesen zraste do 40 m visoko in doseže premer do 100 cm. Skorja je siva, v mladosti gladka, nato pa razpoka. Brsti so v parih nasprotno nameščeni. Listi so lihopernato sestavljeni dolgi do 40 cm in sestavljeni iz 7 do 13 suličastih lističev. Cveti aprila ali maja. Najbolje uspeva na globokih, svežih, bogatih in vlažnih humoznih tleh. Ne prenaša suše in močvirnih tal. V mladosti prenaša senco, v starosti potrebuje sonce.

Les je trden, žilav in elastičen. Njegova gostota je od 540 do 940 kg/m3. Les se uporablja za izdelavo športnega orodja, pohištva, parketa in v kolarstvu.

Listje se lahko uporablja za barvanje volne, različni deli drevesa pa se uporabljajo v zdravilstvu. Veliki jesen sadimo tudi v okrasne namene. Znanih je več sort.

Največji jesen pri nas raste v Črnečah pri Dravogradu. Visok je 40 m in ima obseg 5,5 m.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem