Oglas odgovorna raba gozdov

Cene gozdov

Cene gozdov spremlja in analizira Geodetska uprava RS, ki podatke o povprečnih cenah objavlja dvakrat letno. Podatke pridobiva iz pogodb o sklenjenih poslih z gozdnimi zemljišči. Zaradi spreminjanja metodologije zbiranja in obdelave podatkov skozi čas in nedoslednega objavljanja podatkov o povprečnih cenah gozdov s strani GURS, ni mogoče primerljivo skozi čas spremljati podatke o povprečnih cenah gozdnih zemljišč. Od vključno leta 2020 GURS ne objavlja več podatkov o povprečni ceni gozdnih zemljišč, temveč podatek o mediani, ki je vrednost od katere je natanko polovca enot v vzorcu manjših in polovica večjih. Po interpretaciji GURS mediana odraža boljše stanje na trgu kot aritmetična sredina.

Preglednica 1: Mediana ali srednja vrednost cene gozdnih zemljišč v €/m2 (vir: GURS)

Območje 2020 2021
Slovenija 0,58 0,61
Dolenjsko in Kočevsko območje 0,60 0,59
Severno Primorsko in Notranjsko 0,45 0,51
Štajersko 0,74 0,70
Posavsko hribovje 0,56 0,55
Prekmursko 0,52 0,53
Osrednjeslovensko 0,60 0,63
Obala, Kras, Brda 0,72 0,83
Koroško in Savinjsko 0,58 0,71
Gorenjsko 0,76 0,70

 

Slika 1: Povprečna cena gozdnih zemljišč v Sloveniji po polletjih v €/m2 (vir: GURS)

Gibanje cen gozdnih zemljišč

Preglednica 2: Povprečna cena gozdnih zemljišč v Sloveniji po polletjih v €/m2 (vir: GURS)

Polletje Povprečna cena
1/2011 0,45
2/2011 0,55
1/2012 0,55
2/2012 0,50
1/2013 0,55
2/2013 0,50
1/2014 0,55
2/2011 0,50
1/2015 0,46
2/2015 0,54
1/2016 0,48
2/2016 0,51
1/2017 0,50
2/2017 0,52
1/2018 0,55
2/2018 0,57
1/2019 0,56
2/2019 0,52
1/2020 0,52

Slika 2: Povprečne cene gozdnih zemljišč po cenovnih območjih na letni ravni v €/m2 (vir: GURS)

Preglednica 3: Povprečne cene gozdnih zemljišč po cenovnih območjih na letni ravni v €/m2 (vir: GURS)

Območje 2017 2018 2019
Slovenija 0,51 0,56 0,55
Osrednjeslovensko 0,48 0,55 0,58
Gorenjsko 0,55 0,72 0,52
Goriško 0,40 0,49 0,42
Kraško 0,47 0,45 0,76
Obalno 1,10 1,07 1,36
Notranjsko 0,40 0,44 0,52
Dolenjsko 0,57 0,59 0,61
Posavsko 0,49 0,46 0,49
Savinjsko 0,53 0,45 0,53
Koroško 0,46 0,77 0,66
Štajersko 0,65 0,67 0,65
Pomursko 0,49 0,54 0,49

Iz splošne slike izstopajo nekateri gozdovi, ki so v bližini ali na robu mest. Lastniki jih skušajo prodati po višjih cenah, tudi za nekaj deset evrov na kvadratni meter. Gre za špekulativne prodaje, kjer se pričakuje, da se bo zemljišče v prihodnosti spremenilo v zazidljivo. Višjo ceno imajo tudi gozdna zemljišča ob naseljih, ki jih kupijo lastniki hiš, da si na tak način povečajo vrt.

Ob koncu leta 2012 je GURS prenehala objavljati podatke o cenah gozdnih zemljišč po četrtletjih in prešla na polletno poročanje. Spodnji podatki so arhivskega značaja.

Slika 2: Povprečne cene gozdnih zemljišč v Sloveniji po cenovnih območjih v €/m2, 2. četrtletje 2007 - 4. četrtletje 2012, 1. del (vir: GURS)

Cene gozdov - graf 1

Preglednica 4: Povprečne cene gozdnih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 1. del (vir: GURS)

Četrtletje Osrednje-slovensko Gorenjsko Primorsko in tolminsko
4/12 0,82 0,60 0,96
3/12 0,68 0,61 0,71
2/12 0,71 0,73 0,86
1/12 0,61 0,67 0,58
4/11 0,77 0,65 0,75
3/11 0,67 0,65 0,81
2/11 0,73 0,70 0,55
1/11 0,77 0,78 0,84
4/10 0,72 0,73 0,53
3/10 0,73 0,86 0,82
2/10 0,68 0,56 1,11
1/10 0,68 0,77 0,91
4/09 0,74 0,74 1,13
3/09 0,71 0,73 0,61
2/09 0,61 0,36 1,56
1/09 0,67 0,41 1,30
4/08 0,69 0,82 1,11
3/08 0,65 0,64 0,92
2/08 0,54 0,74 1,00
1/08 0,88 1,11 1,01
4/07 1,42 0,56 1,94
3/07 1,31 0,83 1,03
2/07 0,59 0,64 2,16

Slika 3: Povprečne cene gozdnih zemljišč v Sloveniji po cenovnih območjih v €/m2, 2. četrtletje 2007 - 4. četrtletje 2012, 2. del (vir: GURS)

Cene gozdov - graf 2

Preglednica 5: Povprečne cene gozdnih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 2. del (vir: GURS)

Četrtletje Notranjsko Dolenjsko in kočevsko Štajersko, savinjsko, koroško Prekmursko
4/12 0,65 0,63 0,67 0,50
3/12 0,62 0,65 0,67 0,48
2/12 0,50 0,64 0,68 0,48
1/12 0,52 0,60 0,72 0,46
4/11 0,53 0,68 0,59 0,55
3/11 0,53 0,64 0,64 0,48
2/11 0,49 0,48 0,62 0,51
1/11 0,40 0,55 0,57 0,52
4/10 0,47 0,49 0,54 0,45
3/10 0,37 0,53 0,60 0,43
2/10 0,43 0,56 0,65 0,44
1/10 0,44 0,59 0,74 0,53
4/09 0,52 0,54 0,70 0,37
3/09 0,45 0,57 0,61 0,52
2/09 0,32 0,65 0,65 0,62
1/09 0,49 0,64 0,55 0,43
4/08 0,42 0,63 0,54 0,47
3/08 0,37 0,44 0,60 0,53
2/08 0,40 0,57 0,56 0,46
1/08 0,55 0,70 0,63 0,49
4/07 0,36 0,52 0,69 0,39
3/07 0,45 0,82 0,77 0,48
2/07 0,39 0,69 0,86 0,43

Podatki v preglednicah so pridobljeni na osnovi podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, ki jih Geodetski upravi RS sporočajo zakonsko določeni zavezanci.