Oglas odgovorna raba gozdov

Divjad

KošutaKot divjad razumemo vse prostoživeče sesalce in ptice, ki jih lahko lovimo. Običajno so to živali, katerih meso uporabljamo v prehrani. Med divjad ne štejejo živali, ki so zaščitene in se le občasno izvaja odstrel v manjših količinah (medved, volk, ris). Divjad upravljajo upravitelji lovišč, upravljanje pa določa Zakon o divjadi in lovstvu. Zakon tudi določa, katere živali sodijo v divjad. Odstrel divjadi izvajajo lovci.

Kot divjad se štejejo:

Lovci izvajajo redni odstrel, ki je v skladu z načrti gospodarjenja z divjadjo. V gozdovih divjad, kadar se prenamnoži, povzroča veliko škodo. To škodo lahko prijavimo upravljavcu lovišča, ki nam jo bo povrnil. Če gre za škodo izven gozdov, jo prijavimo Zavodu za gozdove, škodo pa krijeta ali upravljavec lovišča ali pa Republika Slovenija, odvisno od povzročitelja škode.

Fotografija: FreeDigitalPhotos.net