Oglas odgovorna raba gozdov

Kmetijsko gozdarska zbornica

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (www.kgzs.si) je nevladna organizacija, ki združuje fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. Zbornica varuje in zastopa interese članov, jim svetuje in pospešuje gospodarno in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Na področju gozdarstva Kmetijsko gozdarska zbornica pospešuje razvoj, izboljšuje ekonomske pogoje in zagotavlja storitve strokovnih služb, ki so v pomoč pri gospodarjenju z gozdom. Zbornica tudi sodeluje pri oblikovanju zakonodaje in se trudi razvijati podeželje.

Članstvo v zbornici je obvezno za vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov, katerih katastrski dohodek na letni ravni znaša najmanj 167 €. V zbornico morajo biti včlanjene tudi pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov. V zbornico se lahko prostovoljno včlanijo tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica ima 13 območnih enot in 59 izpostav območnih enot. V sklopu zbornice deluje še 8 kmetijsko gozdarskih zavodov, Zavod za certifikacijo gozdov in Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu.