Bureau Veritas d.o.o.

Podatki o podjetju: 

Bureau Veritas LogoBureau Veritas, d.o.o.
Linhartova cesta 49/a
1000  Ljubljana
Telefon: 01 475 76 00
E- pošta: info.slo@bureauveritas.com
Spletna stran: www.bureauveritas.si

Celovita storitev za gozdarska in lesno predelovalna podjetja

DrevoBureau Veritas je strokovna storitvena družba s skoraj 200 letno tradicijo. Naš cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Na področju lesno predelovalne industrije in gozdarstva nudimo naslednje storitve.

Certificiranje gospodarjenja z gozdovi (PEFC™ FM) in sledljivosti lesa (CoC)

Certificiranje PEFC™ Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na trajnostni način. V primeru, če želi organizacija prodajati PEFC™ certificiran les, mora pridobiti tudi certifikat PEFC™ CoC.

Certificiranje FSC®

Certificiranje FSC® Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na odgovoren način. V primeru, če želi ta organizacija les tudi prodajati kot FSC® certificiran, mora pridobiti tudi certifikat FSC® CoC.

Kontrola lesenih talnih oblog in lesa v gradbeništvu

Ocenjujemo kakovost parketa in stavbnega lesa v skladu z evropskimi standardi. Izdajamo strokovna mnenja o kakovosti izdelave in vgradnje lesa (sodni izvedenec Ignacij Kregar). Več informacij in kontakt najdete tukaj.

Kontrola železniških pragov, lesenih drogov in kakovosti zaščite lesa

Izvajamo kontrolo kakovosti in količine pragov in drogov pred impregnacijio, opravljamo kontrolo kakovosti impregnacije lesa, izvajamo kontrolo kakovosti impregnacijskega sredstva in na koncu izdelamo ustrezna poročila in certifikate.Več informacij in kontakt najdete tukaj.

Legalna sečnja gozdov in sistem potrebne skrbnosti

Bureau Veritas je razvil edinstven in celoviti sistem potrebne skrbnosti BV DDS, ki je v celoti skladen z zahtevami uredbe EUTR. Bureau Veritas je s strani evropske komisije pooblaščena nadzorna organizacija.

Shema sistema BV DDS

Sistem omogoča pridobivanje vseh verodostojnih informacij. Na podlagi zbranih informacij Bureau Veritas za vas oceni tveganje. V primeru, da je prisotno tveganje, začne postopke zmanjševanja tveganja, da vaše podjetje doseže nivo tveganja, ki je zanemarljiv.

Kaj pomeni sistem potrebne skrbnosti za gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s sečnjo lesa?

Gospodarski subjekt, ki se ukvarja s sečnjo lesa, je dolžan pristojnemu organu - gozdarski inšpekciji, dokazovati, da ima vzpostavljen postopek evidentiranja pridobljenega lesa. Zagotoviti mora ustrezne informacije in dokazila, ki potrjujejo legalnost sečnje lesa, in izvajati storitve v skladu z novim Zakonom o gozdovih, ki je stopil v veljavo januarja 2017 (Ur. l. RS 77/16).

Bureau Veritas vam lahko pomaga pri vzpostavitvi ustreznega sistema potrebne skrbnosti. Vzpostavitev zajema:

 • pridobitev ustreznih informacij,
 • obrazložitev vseh zahtev uredbe EUTR in zahtev novega zakona o gozdovih
 • pregled postopkov izvajanja storitev, ki jih nudi gospodarski subjekt na trgu,
 • enkratni obisk strokovnjaka na lokaciji,
 • priprava internega pravilnika o vzpostavitvi sistema potrebne skrbnosti, ki je prilagojen posameznemu gospodarskemu subjektu in njegovim storitvam
 • izdelava ocene tveganja
 • usposobitev subjekta za izvajanje sistema potrebne skrbnosti
 • izdaja certifikata, ki potrjuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje vse zahteve evropske uredbe in nacionalne zakonodaje.

Celotni postopek do izdaje certifikata običajno traja 5 do 10 delovnih dni.

Kontrola žaganega lesa, hlodovine in lesenih palet

Imamo bogate izkušnje s kontrolami žaganega lesa, hlodovine in lesenih palet EPAL. Na žaganem lesu in hlodovini izvajamo kontrolo dimenzij, vlažnosti in ugotavljamo skladnost z veljavnimi EN standardi, ter periodične preglede o kakovosti izdelave lesenih izmenljivih euro-palet. Za opravljeno kontrolo izdamo ustrezno poročilo ali certifikat.

Lesne palete EPAL

Lesena paleta EPAL je standardizirana paleta, ki jo je razvilo združenje EPAL (European Pallet Association) z namenom zagotovitve enotne kakovosti in kontrole palet po vsej Evropi. Palete so izdelane po zahtevah standarda UIC 435-2, imajo standardizirane dimenzije in zaščito pred insekti ter drugimi škodljivimi organizmi, ki bi se lahko z lesno embalažo prenašali iz kraja v kraj. Pri paletah Epal se med izdelavo v skladu s standardom UIC 435-2 na zdravju neškodljiv način in brez kemikalij uničijo vsi škodljivci, ki bi lahko predstavljali potencialno nevarnost. Uporaba palet EPAL v mednarodnem transportu zniža stroške in poenostavi logistični proces. Vse palete, ki so skladne standardom, imajo to jasno označeno na vidnem mestu.

Preverjanje kakovosti lesnih sekancev po shemi BIOMASUD

Shema za pridobitev certifikata Biomasud določa zahteve glede kakovosti lesnih sekancev, hkrati pa omogoča sistem sledljivosti, v celotni verigi (od gozda do končnega uporabnika). Glavno področje uporabe certifikata so trda biogoriva za neindustrijske namene, ki se uporabljajo v majhnih ali srednje velikih kurilnih napravah, vendar z jamstvi za kakovostno uporabo tudi v okoljsko bolj občutljivih področjih (npr. daljinsko ogrevanje v mestih).

Protieksplozijska zaščita

Bureau Veritas je akreditiran in pooblaščen kontrolni organ, ki po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Ur.l.RS 41/2016) izvaja kontrolo:

 • skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti,
 • skladnosti vgraditve opreme in
 • skladnosti vzdrževanja opreme v conah eksplozijske nevarnosti ter
 • usposobljenosti podjetij za vgraditev, vzdrževanje in popravila Ex opreme.

Na področju lesnopredelovalne industrije je treba te ukrepe izvajati, ko obstaja možnost pojavljanja eksplozivnih atmosfer – gorljivi hlapi in plini ali prah pomešani z zrakom v takšnih koncentracijah, da bi ob pojavu vira vžiga prišlo do eksplozije.

V skladu z zahtevami evropske direktive ATEX 2014/34/EU pa v okviru Bureau Veritas priglašenih organov ponujamo:

 • Logo Excertificiranje Ex opreme v protieksplozijski zaščiti po prilogah III, V, VI in IX ATEX direktive 2014/34/EU;
 • certificiranje Ex opreme v protieksplozijski zaščiti po IEC in drugih nacionalnih standardih;
 • certificiranje zagotavljanja kakovosti proizvodnje po prilogah IV in VII ATEX direktive 2014/34/EU;  
 • hrambo tehnične dokumentacije Ex naprav po prilogi VIII ATEX direktive 2014/34/EU;
 • pomoč pri določitvi funkcionalne varnosti sistemov in opreme skladno z zahtevami standardov EN 50495 / IEC 61508 – SIL nivoji 1 do 4.

Dodatno vam na področju protieksplozijske zaščite nudimo še:

 • nadzor pri gradnji eksplozijsko ogroženih objektov v skladu z zahtevami zakona o graditvi objektov;
 • celovito ugotavljanje skladnosti, ki sočasno, poleg protieksplozijske zaščite, zajema tudi vsa ostala določila in zahteve s področja varnosti pri delu, požarne varnosti ter okoljskih in drugih zahtev;
 • nadzor opreme v protieksplozijski zaščiti po specifičnih zahtevah tretjih strank;
 • izdelava varnostnih načrtov in nadzor nad izvajanjem posebej zahtevnih del v conah eksplozijske ogroženosti (pri zahtevnejših vzdrževalnih delih, remontih in rekonstrukcijah).

Varnost in zdravje pri delu

Nudimo celovit obseg storitev preverjanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Naše storitve vključujejo poseben nadzor med namestitvijo opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili nameščene opreme, prav tako tudi izvedbo periodičnih pregledov in preskusov. Preverjamo in preizkušamo stroje, elektro napeljave, dvigala, opremo pod tlakom in drugo opremo. Oglejte si tudi naše celostne storitve na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih bomo prilagodili vašim specifičnim potrebam in vam ponudili rešitev na ključ.

Zaščitna oprema

Bureau Veritas Logo

 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem