Oglas odgovorna raba gozdov

Lesna biomasa

Z izrazom lesna biomasa poimenujemo vso organsko snov v obliki lesa. V praksi se kot lesna biomasa obravnava les, ki ga uporabljamo večinoma za kurjavo in ne za predelavo v polizdelke in končne izdelke. Vir lesne biomase so gozdovi, kmetijske in urbane površine, površine v zaraščanju, lesna industrija.

V lesno biomaso sodijo:

  • ostanki vej, debelejši od 5 cm,
  • droben les, ki nastane pri negi letvenjakov, ki ga ni mogoče uporabljati za druge namene,
  • sečni ostanki,
  • lesni ostanki, ki nastanejo pri primarni in sekundarni predelavi lesa,
  • odslužen les.

Zbrana lesna biomasa se najpogosteje predela v sekance, pelete ali brikete, ki se uporabljajo za ogrevanje. Njihova prednost je v enostavnem transportu.