Husqvarna 450ii

PEFC certifikat

PEFC logoProgramme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) je mednarodna, neprofitna in nevladna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdom. Izdaja PEFC certifikate, ki zagotavljajo sistem preglednega nadzora gospodarjenja z gozdovi in sistem sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda. PEFC je namenjen predvsem lastnikom manjših gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdom. PEFC certifikat ima več kot 240 milijonov hektarov gozda po vsem svetu.

Načela, ki jih mora izpolnjevati lastnik gozda, da gozd pridobi certifikat PEFC:

 • posek ne presega prirastka lesa,
 • po poseku se izvede naravna ali umetna obnova gozda,
 • gozd nima značaja plantaže,
 • v gozdu se ne uporabljajo pesticidi,
 • z gozdovi se ravna tako, da se ohranja življenjski prostor rastlin in živali,
 • ohranjanje biološke raznovrstnosti ekosistemov.
 • ščitenje pravic delavcev in spodbujanje lokalnega zaposlovanja,
 • spoštovanje pravic in lastnine avtohtonih prebivalcev (domorodcev) in lastnikov,
 • preverjanje izvora lesnih surovin.

Merila PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdom:

 • ohranjanje in krepitev gozdov ter njihovega prispevka h globalnemu krogu ogljika,
 • ohranjanje vitalnosti in zdravja gozda,
 • ohranjanje in spodbujanje lesnih in nelesnih funkcij gozdov,
 • ohranjanje in ustrezno povečevanje biotske pestrosti gozdnih ekosistemov,
 • vzdrževanje in ustrezno povečevanje varovalnih in zaščitnih funkcij gozda,
 • vzdrževanje socio-ekonomskih funkcij gozda.

PEFC certifikat je zagotovilo, da je les pridelan v gozdovih s katerimi se gospodari trajnostno.

Nacionalni zastopnik za PEFC za Slovenijo je Zavod za certifikacijo gozdov. Certifikacijo gozdov opravljajo akreditirani certifikacijski organi. Lastniki manjših gozdov lahko pristopijo k skupinski certifikaciji gozdov preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Stroški se na ta način močno zmanjšajo.

Izdani certifikat velja pet let, potem pa je treba ponovno izvesti presojo gospodarjenja.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem