Oglas odgovorna raba gozdov

PEFC certifikat

PEFC logoProgramme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) je mednarodna, neprofitna in nevladna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdom. Izdaja PEFC certifikate, ki zagotavljajo sistem preglednega nadzora gospodarjenja z gozdovi in sistem sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda. PEFC je namenjen predvsem lastnikom manjših gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdom. PEFC certifikat ima več kot 240 milijonov hektarov gozda po vsem svetu.

Načela, ki jih mora izpolnjevati lastnik gozda, da gozd pridobi certifikat PEFC:

 • posek ne presega prirastka lesa,
 • po poseku se izvede naravna ali umetna obnova gozda,
 • gozd nima značaja plantaže,
 • v gozdu se ne uporabljajo pesticidi,
 • z gozdovi se ravna tako, da se ohranja življenjski prostor rastlin in živali,
 • ohranjanje biološke raznovrstnosti ekosistemov.
 • ščitenje pravic delavcev in spodbujanje lokalnega zaposlovanja,
 • spoštovanje pravic in lastnine avtohtonih prebivalcev (domorodcev) in lastnikov,
 • preverjanje izvora lesnih surovin.

Merila PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdom:

 • ohranjanje in krepitev gozdov ter njihovega prispevka h globalnemu krogu ogljika,
 • ohranjanje vitalnosti in zdravja gozda,
 • ohranjanje in spodbujanje lesnih in nelesnih funkcij gozdov,
 • ohranjanje in ustrezno povečevanje biotske pestrosti gozdnih ekosistemov,
 • vzdrževanje in ustrezno povečevanje varovalnih in zaščitnih funkcij gozda,
 • vzdrževanje socio-ekonomskih funkcij gozda.

PEFC certifikat je zagotovilo, da je les pridelan v gozdovih s katerimi se gospodari trajnostno.

Nacionalni zastopnik za PEFC za Slovenijo je Zavod za certifikacijo gozdov. Certifikacijo gozdov opravljajo akreditirani certifikacijski organi. Lastniki manjših gozdov lahko pristopijo k skupinski certifikaciji gozdov preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Stroški se na ta način močno zmanjšajo.

Izdani certifikat velja pet let, potem pa je treba ponovno izvesti presojo gospodarjenja.