Izbira izvajalca

Preden izberemo izvajalca za delo v gozdu, preverimo njegova priporočila, kvalifikacije in izkušnje. Izvajalec mora biti vešč dela v gozdu in spoštovati zakonske predpise glede varnosti. Izberimo izvajalca, ki je znan po dobro opravljenem delu in uporablja opremo, ki je za naš gozd najbolj primerna. Z njim podpišemo pogodbo v kateri določimo:

  • delo, ki ga mora opraviti na osnovi odločbe Zavoda za gozdove,
  • čas izvedbe del,
  • način krojenja in dolžino hlodov,
  • način beleženja in obveščanja o posekanem neodkazanem drevju,
  • omejitve in zahteve glede poškodb gozdnih tal,
  • stanje vlak po opravljenem spravilu,
  • sanacijo ceste in skladiščnega prostora,
  • način prevzema del s kontrolo delovišča,
  • plačilo.

Med delom izvajalca redno nadzorujemo. Pomembno je, da pri gibanju po sečišču uporabljamo čelado in ustrezno obutev. Izogibamo se področju, kjer teče sečnja. Od podirajočega drevja smo vedno oddaljeni vsaj 2 drevesni višini.