Posek in spravilo lesa

Odkup lesa Lip bled

 

Drevesne vrste na Slovenskem