12. Lesno – tehnološka konferenca o inovacijah

  • 28.05.2015
  • 28. maj 2015 - Hrvatski drvni klaster organizira 12. Lesno – tehnološko konferenco, na kateri se zberejo strokovnjaki, predstavniki podjetij in drugi, ki so povezani z lesno in gozdno industrijo na Hrvaškem in v JV Evropi. Konferenca bo potekala 1. in 2. junija v Opatiji. Na konferenci bo potekala razprava o trenutnih trendih v lesnopredelovalni industriji in gibanjih na trgu.

    Glavna tema letošnje konference vpeljevanje inovacij v sektorju predelave lesa. Inovacije so pomemben del evropske agende 2020, predelava lesa pa ima pomembno mesto v evropskih strateških dokumentih. V luči tega so inovacije velikega pomena za uspešno poslovanje podjetij. Na konferenci bo tekel pogovor o financiranju inovacij, tehnološke možnosti in ovire za vpeljavo inovacij v proizvodnjo, inovativni tehnologiji, inovativnih procesih, strojih itd.