2024

Se bliža doba samodejne strojne sečnje in spravila?

04.06.2024

Stroj za sečnjo in kleščenje

Umetna inteligenca vedno bolj posega v naša življenja in je prisotna v številnih industrijskih procesih. Postavlja se vprašanje, kdaj bo lahko prevzela strojno sečnjo in spravilo lesa. Trenutno intenzivno poteka razvoj avtonomnih strojev za sečnjo in spravilo lesa, ki ne potrebujejo operaterja, piše Forest Machine magazine v zadnji številki.

Osrednji dogodek ob tednu gozdov 2024

29.05.2024

Gostija na tednu gozdov

Letošnji osrednji dogodek v Tednu gozdov 2024 je Zavod za gozdove Slovenije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziral v Kočevju na Risovi učni poti. Risova učna pot je najboljša tematska pot leta 2023. Gozdne učne poti so pomebne za širjenje znanja o gozdovih med otroki in tudi odraslimi.

Teden gozdov 2024

27.05.2024

Gozd na pobočju

Začel se je teden gozdov 2024, katerega geslo je sonaravno upravljanje z gozdovi in z inovacijami podprto prilagajanje podnebnim spremembam. V sklopu tedna gozdov se bo zvrstilo po vsej Sloveniji veliko različnih prireditev, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije in drugi.

Gozdovi imajo za Slovenijo in Slovence pomembno vlogo. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo leta 2022 od celotne porabe energije v gospodinjstvih, kar 34 % pridobljene iz lesnih goriv. Od tega jo je bilo 10 % porabljene za ogrevanje sanitarne vode, 1,3 % za kuhanje, 88,7 % pa za ogrevanje.

Napoved glede podlubnikov v letu 2024 je skrb vzbujajoča

16.04.2024

Lubadarica

Gozdarski inštitut Slovenije je na osnovi modela, ki so ga razvili, objavil napoved sanitarne sečnje v letu 2024 zaradi podlubnikov. Najintenzivnejše napade podlubnikov in s tem največ sanitarne sečnje zaradi podlubnikov lahko pričakujemo na območju gozdnogospodarskih območij: Slovenj Gradec, Nazarje, Kranj in Ljubljana. Na teh območjih je pričakovana sanitarna sečnja na najmanj 75 % območij, kjer raste smreka.

Rekordna število prostovoljcev na akciji pogozdovanja v državnih gozdovih

08.04.2024

Sajenje drevesa

Lepo vreme in zaskrbljenost za slovenske gozdove sta motivirala veliko prostovoljcev, da so se udeležili prostovoljske akcije sadnje dreves Pomladimo gozdove 2024. V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je akcijo organizirala že petič, ocenjujejo, da se je pogozdovanja udeležilo med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst.

SiDG vabi prostovoljce k vseslovenski akciji sadnje dreves

02.04.2024

Sajenje dreves

Družba SiDG, ki upravlja z državnimi gozdovi vabi prostovoljce na akcijo sajenja novih dreves Pomladimo gozdove 2024. V soboto, 6. aprila, je predvideno, da bo na petih lokacijah posajenih okoli 10.000 sadik 14 različnih vrst gozdnega drevja. Gre za peto vseslovensko prostovoljsko akcijo sajenja dreves.

Zaključek projekta LIFE Lynx

26.03.2024

Ris Tris

S koncem marca se bo zaključil mednarodni projekta reševanja risov pred izumrtjem, LIFE Lynx. V dobrih šestih letih projekta so v Slovenijo in Hrvaško pripeljali 18 karpatskih risov in zabeležili več kot 30 mladičev doseljenih risov. V Sloveniji imamo tako okoli 50 odraslih risov, približno 40 v južnem delu populacije in vsaj 10 v slovenskih Alpah. V prihodnje je cilj, da se oba dela populacije povežeta, kar je nujno za dolgoročno ohranitev risov pri nas.

Pages