Oglas odgovorna raba gozdov

2021

Informacije o 16. dražbi lesa v Slovenj Gradcu

17.12.2021

Hlodi v vrsti

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije že pripravljajo 16. licitacijo vrednejšega lesa. Dovoz hlodovine se bo začel predvidoma 3. januarja. V kratkem bodo sledile podrobnejše informacije.

Evropski teden gozdov 2021

24.11.2021

Logotip evropski teden gozdov

Ta teden poteka Evropski teden gozdov (od 22. do 28. novembra). Prvič smo ga obeleževali leta 2008. Evropski teden gozdov je edinstveno priložnost za povečanje prepoznavnosti gozdarskega sektorja in vpliva na vseevropske in svetovne razprave o gozdovih. Teden skupaj organizirata Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE). Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je Prihodnost gozdov.

Drevesni park – dobro za vse

05.11.2021

Nizka bukev z otroki in odraslimi

V Medlogu pri Celju imajo opustelo drevesnico na poplavnem območju. Ker gre za zanimivo območje je skupina mladih pripravila pobudo, da se to degradirano območje spremeni v nekaj bolj uporabnega za vse. S podporo Mestne občine Celje so preko nevladne organizacije Racio social, Zavoda za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov izvajali delavnice in vodene sprehode, ki so združeni pod naslovom Drevesni park – Dobro za vse.

Razpisanih 4 milijone evrov za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

22.10.2021

Žaga

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 8. novembra 2021 začelo sprejemati prijave na razpis za vzpostavitev novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem