Husqvarna 545 Mark II

2020

Ris Katalin je bil spuščen na prostost

 • 01.04.2020
 • Včeraj so na območju Snežnika v naravo izpustili risa Katalina. Risa so pred 24 dnevi pripeljali iz Romunije v oboro v Sloveniji, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje. Katalin je drugi ris od najmanj desetih, ki bodo v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem, LIFE Lynx, v naslednjih štirih letih izpuščeni v Sloveniji. Dva risa od skupno štirih so že izpustili na Hrvaškem.

  Pragozd Krokar – film o našem največjem pragozdnem rezervatu

 • 24.03.2020
 • Pragozd krokar - naslovnica filma

  V filmu je predstavljen naš največji pragozdni rezervat pragozd Krokar, ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne naravne dediščine kot starodaven in prvinski bukov gozd s posebno univerzalno vrednostjo. Film nam prikaže pragozd, njegove prebivalce in njegov pomen. Film je posnela TV Slovenija, pri ustvarjanju pa so sodelovali Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in različni strokovnjaki. Film traja 25 minut.

  Gozdovi so predragoceni, da bi jih izgubili – mednarodni dan gozdov 2020

 • 21.03.2020
 • Mednarodni dna gozdov 2020

  Vsako leto 21. marca praznujemo mednarodni dan gozdov. Gozdovi so pomembni za naš planet in za naše okolje. Zato je pomembno, da se zavedamo njihove vloge in jih skušamo ohraniti, saj v njih prebiva več kot 80 % kopenskih vrst rastlin, gliv in živali. Letošnji mednarodni dan gozdov poteka pod geslom: »Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.«

  Evropska unija s kampanjo proti delu na črno v gozdarstvu in kmetijstvu

 • 18.03.2020
 • Pošteno delo priložnost za vse

  Z marcem se je začela vseevropska kampanja imenovana »Prednosti prijavljenega dela«, s katero želijo opozoriti na problematiko dela na črno v kmetijstvu in gozdarstvu. V Sloveniji kampanjo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, aktivno pa sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

  Sprehod skozi gozd – marec 2020

 • 11.03.2020
 • Golo drevje proti nebu

  »Pomlad je tu,« bi lahko zaklical, ko sem se vrnil s tokratnega sprehoda skozi gozd. Lani decembra je bil gozd pogreznjen v zimsko spanje navkljub ne tako zelo nizkim temperaturam. Čeprav je sedaj gozd na prvi pogled videti precej podobno kot decembra, pa je povsod videti znake prebujanja. Toplo sonce prodira skozi gole krošnje in boža gozdna tla, ki se počasi segrevajo.

  V Sloveniji že drugi ris iz Romunije

 • 09.03.2020
 • Ris Katalin - Fotografija: Maja Sever, LIFE Lynx

  V soboto, 7. marca, je v Slovenijo prišel drugi ris, ki bo izboljšal stanje slovenske populacije risov. Gre za risa z imenom Katalin, ki so ga začasno naselili v prilagoditveno oboro. V kratkem bodo pripeljali še enega risa, ki ga bodo naselili na Hrvaškem.

  Zbiranje pobud za spremembo GGN za leto 2020

 • 05.03.2020
 • Gozd iz zraka

  Zavod za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge na gospodarjenje z gozdom, ki jih bodo načrtovalci Zavoda za gozdove pregledali in vključili v predloge novih gozdnogospodarskih načrtov (GGN), ki bodo stopili v veljavo leta 2021.

  Rezultati 14. dražbe lesa v Slovenj Gradcu - 2020

 • 19.02.2020
 • Dražba lesa 2020

  Letošnja licitacija vrednejših lesnih sortimentov je poskrbela za kar nekaj rekordov. Na licitaciji se je prodajalo največ lesa do sedaj, licitiralo je največ kupcev, ki so oddali tudi največ ponudb do sedaj in padel je cenovni rekord. Hlod gorskega javorja se je prodal za 29.161 € oz. za 14.414 €/m3. Izvira iz snežniških gozdov, prodan pa je v Nemčijo.

  Pages

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu