2018

Logosol

Bukov les na prostem propade v 4 do 6 letih

 • 16.10.2018
 • Bukov hlod v sneguBukev je zagotovo najbolj pomembna drevesna vrsta slovenskih gozdov. Ker je je veliko, imamo na voljo tudi veliko bukovega lesa. Še vedno se ga veliko porabi za drva, ima pa tudi vrednejše oblike uporabe, kot je izdelava furnirja, za pohištvo itd. Glavna težava pri uporabi bukovega lesa je njegova obstojnost. Bukovina sodi med lesne vrste z najslabšo odpornostjo proti glivam.

  Certifikacija gozdov in lesnopredelovalne verige doma in po svetu

 • 11.10.2018
 • Drevo, lubje(Oglasno besedilo) Certifikacija gozdov je pisna potrditev neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, da je gospodarjenje z gozdovi skladno z mednarodno določenimi standardi za trajnostno oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi. V svetu je več sistemov certifikacije gozdov, med katerimi sta najbolj prepoznavna FSC® in PEFC™.

  V Francijo uspešno preseljeni dve medvedki

 • 08.10.2018
 • MedvedV večerno-nočnih urah iz torka na sredo (z drugega na tretji oktober) in srede na četrtek (s tretjega na četrti oktober) je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) odlovila dve medvedji samici, ki sta bili s posebnimi transportnimi vozili prepeljani v Francijo in izpuščeni na prostost. Slovenski medvedji samici, s francosko dodeljenima imenoma Claverina in Sorita, sta bili preseljeni na območje Piriniejev.

  Izvoz okroglega lesa se je leta 2017 zmanjšal

 • 01.10.2018
 • AvtocestaStatistični urad je objavil podatke o izvozu in uvozu okroglega lesa za leto 2017. Lani smo izvozili 3,1 milijona kubičnih metrov okroglega lesa, kar je 0,7 % manj kot leta 2016. Uvozili smo za 0,6 milijona kubičnih metrov okroglega lesa, kar je 22,7 % več kot leta 2016.

  Poraba goriv v gozdarskih podjetjih v letu 2017 manjša

 • 24.09.2018
 • Motorna žaga , štor in hlodPo podatkih statističnega urada se je lani poraba goriv v gozdarskih podjetjih glede na leto 2016 zmanjšala za 6 %. Za sečnjo in spravilo je bilo porabljenega okoli 43 % vsega goriva, za prevoz po cestah pa 45 % goriva.  Gozdarska podjetja so v letu 2017 porabila okoli 6,2 milijona litrov goriva.

  Strokovnjaki s celega sveta v Ljubljani o sobivanju z medvedi

 • 15.09.2018
 • Life with bears»Življenje z medvedi« je naslov 26. mednarodne konference o raziskavah in upravljanju medvedov, ki jo v Ljubljani organizirata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Zavod za gozdove Slovenije v okviru mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR. Od 16. do 21. septembra se bo v hotelu Union v Ljubljani srečalo skoraj 250 mednarodnih strokovnjakov in upravljavcev z medvedi.

  Nov projekt za izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri

 • 11.09.2018
 • RisBiotehnihška fakulteta, Univerza v Ljubljani je začela z novim mednarodnim projektom Carnivora Dinarica – Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacije velikih zveri v severnih Dinaridih. Gre za čezmejni projekt, ki ga izvajata Slovenija in Hrvaška.

  Pages

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem