2018

Vitli Krpan

Teden gozdov 2018: Gozd je kultura

Logo teden gozdov 2018 - gozd je kultura26. maj 2018 - Od 28. maja do 3. junija bo potekal Teden gozdov, ki ima letos slogan »Gozd je kultura.« Gozdarstvo se s tem pridružuje obeleževanju evropskega leta kulturne dediščine 2018. Dediščina gospodarjenja z gozdom kot največjim slovenskim naravnim bogastvom je kulturna vrednota, ki je rezultat načrtnega in skrbnega dela predhodnih in današnjih generacij.

Vrata je odprla 10. razstava Čar lesa

Čar lesa - dest let14. maj 2018 – Čar lesa je razstava, ki že deseto leto zapored poudarja lepote in praktičnost lesa. Na razstavi vsako leto slovenski izdelovalci lesenih izdelkov razstavijo najlepše in najdragocenejše izdelke, obiskovalci pa lahko spoznavajo, kaj vse je mogoče izdelati iz lesa.

Priporočila za nadomestitev smreke (v Zgornji Avstriji)

Smrekov nasadKlimatske spremembe vplivajo na drevesne vrste v gozdovih. Smreka je pri nas kot tudi drugje v srednji Evropi, kjer so jo močno širili pod vplivom t.i. nemške gozdarske šole, med najbolj problematičnimi drevesnimi vrstami, ki jo bodo klimatske spremembe najbolj prizadele. Lastniki gozdov, ki razmišljajo za prihodnost, bodo smreko na večini rastišč morali nadomestiti z drugimi drevesnimi vrstami.

Cepljenje lisic – pomlad 2018

Vaba za ceplljenje lisic4. maj 2018 – Danes se začenja akcija cepljenja lisic proti steklini, ki jo izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Akcija bo trajala do konca junija. Cepljenje se bo izvajalo v pasu do 50 km zračne linije od meje s Hrvaško. Vabe se bo odmetavalo iz posebej prirejenih letal. V primeru, da najdete vabo, se je ne dotikajte.

Veliki gozdni požari povečajo pretok vode v rekah

Gozdni požarVsak gozdni požar ima posledice za okolje, ki so lahko negativne ali pa tudi pozitivne. Ker gozdovi zadržujejo velike količine vode, imajo vpliv na količino vode v rekah. Nova raziskava iz Združenih držav Amerike je pokazala, da se na območju velikih gozdnih požarov znatno poveča pretok rek.

Skodrana breza se prodaja v kilogramih

Kodrasta breza10. april 2018 - Marca 2018 so na finskem prodali 50 ton brezovega lesa iz državnih gozdov od tega 17 ton hlodov. Cena lesa je bila od nekaj evrov do več kot deset evrov na kilogram. Gre za kultivar breze Betula pendula var carelica, katerega značilnost so rjave črte v lesu nepravilnih oblik. Kultivar imenujejo tudi skodrana breza. Kupec bo les odpeljal v Slovenijo, kjer bodo napravili furnir.

Sanacija gozdov po lanskem vetrolomu poteka hitro

Ogled vetroloma6. april 2018 – V Starem trgu pri Ložu se je pod vodstvom državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška sestala Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017. Na seji so ugotovili, da dela na terenu potekajo hitro in učinkovito kljub neugodnim vremenskim razmeram, s katerimi so se soočali pozimi, ko so sanacijo zaradi snežnih razmer začeli več kot dva meseca pozneje od prvotnih načrtov. Za sanacijo bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenilo nekaj manj kot štiri milijone evrov.

Sečnja v zaščitenih gozdovih vse prepogosto ekonomske narave

sekačiUjme in podnebne spremembe vplivajo na gozdove. Gospodarske in zaščitene gozdove (npr. v narodnih parkih) poškodujejo vetrolomi, žledolomi, snegolomi ali oslabijo suše, nato pa jih napadejo škodljivci. Edini učinkoviti ukrep je sanitarna sečnja, s katero pravočasno iz gozda odstranimo prizadeta drevesa in s tem preprečimo širjenje škodljivcev (npr. podlubnikov). Izkazalo pa se je, da je sanitarna sečnja v zaščitenih gozdovih po celem planetu vse prepogosto le izgovor za pridobivanje in prodajo lesa v tržne namene. Preko sanitarne sečnje lokalne skupnosti, posameznik in celo države zaobidejo pravila zaščite z namenom izkoriščanja gozdov, ki jim je družba priznala poseben pomen in jih želi ohraniti.

Na voljo so sredstva za odpravljanje zaraščanja kmetijskih površin

Zaraščanje travnika31. marec 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v včerajšnjem Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Na voljo je 700.000 € nepovratnih sredstev. Namen razpisa je krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Pages