Husqvarna 560XP Mark II

Otroci pomagali pri obnovitvi Dendrološkega vrta

01.12.2014

Sajenje dreves v Dendrološkem parku1. december 2014 - Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v torek obiskalo več kot 100 radovednežev, ki so pomagali pri sanaciji vrta, ki ga je prizadel žled. Pomagali so saditi nova drevesa in postali so skrbniki posajenih dreves.

Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bil v torek, 25. novembra 2014, poln radovednih obiskovalcev, ki so pomagali pri saditvi dreves in postali njihovi skrbniki. Prof. dr. Janez Krč je poudaril pomen sodelovanja: »Danes smo skupaj s povabljenimi skupinami zasadili nadomestna drevesa v vrtu, ki ga je poškodoval žled. S tem želimo vse opozoriti na pomen obnove poškodovanih območij, spodbuditi zanimanje za drevesne vrste in gozd ter našim študentom in drugim obiskovalcem ponovno omogočiti uporabo vrta v izobraževalne namene.« Prof. dr. Robert Brus, vodja projekta, je pojasnil pomen tradicije gozdarstva v Sloveniji: »Naši gozdovi niso pomembni samo zaradi proizvodnje lesa ali ekoloških funkcij, ampak tudi za razvoj turizma, rekreacijo in druge aktivnosti, npr. učenje v odprtih prostorih. Med mladimi želimo spodbuditi zanimanje za gozd in za študij gozdarstva, zato se moramo vse vzgojno – izobraževalne institucije povezovati in jih na vseh področjih motivirati za učenje, raziskovanje gozda in življenja v njem.« Dr. Kristjan Jarni je v nadaljevanju predstavil vrt: »Dendrološki vrt je namenjen izobraževanju in spoznavanju rastlin ter druženju z njimi. Na ogled ponuja številne domače in tuje drevesne in grmovne vrste, ki so vse opremljene z informativnimi tablicami.« Dendrološki park Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so s sadikami različnih drevesnih vrst skupaj s profesorji in predstavniki oddelka dopolnili otroci sosednjih vrtcev, predstavniki osnovnih šol in študentje fakultete.

Sajenje drevesaSajenje drevesa

Vabilu so se odzvale vrtčevske skupine, skupina Polžki iz enote Rožna Dolina, Viški vrtci, skupina Mravljice in skupina Sovice iz enote Rožnik, Vrtec Vrhovci. Več kot 50 otrok je z radovednimi, neposrednimi vprašanji pomagalo pri saditvi japonske češnje, tulipanovcev in drugih drevesnih vrst. Po saditvi so postali skrbniki posajenih dreves ter prejeli informativne letake o drevesni vrsti in Dendrološkem vrtu.

Otroci plešejo okoli drevesa

Sajenju se je pridružilo tudi več kot 50 otrok iz osnovnih šol. Vabilu so se odzvali 4.c in 4.d razred iz Osnovne šole Vič; 5. b razred iz Osnovne šole Valentina Vodnika in 6. razred iz Waldorfske osnovne šole. Po saditvi so postali skrbniki posajenih dreves in prejeli informativne letake o drevesni vrsti in Dendrološkem vrtu.

Zanimanje otrok za drevesne vrste in gozd so z razlagami in pomočjo pri sajenju spodbudili predstavniki študentov, ki so tudi sami zasadili različne drevesne vrste, njihove skrbnice pa bodo postale posamezne generacije študentov. Na koncu se je vodja projekta, prof. dr. Robert Brus, zahvalil vsem udeležencem in jih povabil, da se spomladi vrnejo na strokovno voden ogled Dendrološkega vrta Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF.

Fotografije: dr. Kristjan Jarni.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem