Podatki o cenah sečnje in spravila lesa – november 2018

11.12.2018

Motorna žaga na štoru ob podrtem drevesuNa Gozdarskem inštitutu Slovenije so izračunal in na portalu WoodChainManager objavil okvirni razpon cen sečnje in spravila lesa. Cena sečnje in spravila se giblje od 16 €/m3 do 28 €/m3 brez DDV, odvisno od načina sečnje in spravila, delovnih razmer in debeline lesa.

Cene sečnje in spravila lesa z motorno žago in traktorjem se giblje od 16 €/m3 do 23 €/m3 (brez DDV) v ugodnih delovnih razmerah. Debelejši kot je les, nižja je cena. V zahtevnih delovnih razmerah se cene gibljejo od 17 €/m3 do 25,5 €/m3, brez upoštevanega DDV.

Cena strojne sečnje in spravila lesa se v primeru ugodnih delovnih razmer giblje od 16,5 €/m3 do 24 €/m3 (brez DDV), v neugodnih razmerah pa se gibljejo od 23 €/m3 do 28 €/m3 brez upoštevanega DDV.

Cene ostajajo, glede na lansko leto, bolj ali manj nespremenjene.

Podatke je posredovalo 20 podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa. 30 % sodelujočih izvajalcev letno poseka in spravi do 3.000 m3 lesa, 25 % izvajalcev pa nad 10.000 m3 letno.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem