Uniforest

Evropska unija s kampanjo proti delu na črno v gozdarstvu in kmetijstvu

 • 18.03.2020
 • Pošteno delo priložnost za vse

  Z marcem se je začela vseevropska kampanja imenovana »Prednosti prijavljenega dela«, s katero želijo opozoriti na problematiko dela na črno v kmetijstvu in gozdarstvu. V Sloveniji kampanjo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, aktivno pa sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

  S kampanjo, ki bo potekala do 31. maja v vseh članicah Evropske unije, želi Evropska unija osveščati svoje državljane o prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. Kampanja poteka pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« ter »Pošteno delo, prednost za vse«.

  Pošteno delo za vse

  Gozdarstvo kot panoga vsebuje dela z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. Strokovno opravljanje del v gozdu je zelo pomembno za stabilen in trajen obstoj gozdov in gozdnih tal prav tako pa zagotavlja tudi varnost pri delu. Predpisi določajo, da dela v gozdovih poleg lastnikov gozdov lahko opravljajo le za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe (izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti in pogoje, predpisane s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo. Ob inšpekcijskem nadzoru morajo izvajalci z dokazili dokazati, da te pogoje izpolnjujejo. Cilj inšpekcijskega dela na tem področju je, da bi delo v gozdovih opravljali le za ta dela usposobljeni izvajalci del. Strokovno usposobljeni izvajalci znajo opraviti delo v skladu s predpisi ter pravili stroke, delo v skladu s prepisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, pa zagotavlja manj nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Izvajalci, ki delajo ali zaposlujejo na črno, predstavljajo nelojalno konkurenco tistim, ki delo opravljajo po pravilih in plačujejo davke ter prispevke.

   

  Dobra praksa na področju gozdarstva in sledenja lesa - Bureau Veritas