Husqvarna 450ii

Javni razpisi s področja gozdarstva v letu 2020

07.02.2020

Podpis pogodbe

V letu 2020 je lastnikom gozdov in drugim, ki delajo v gozdovih, namenjenih več razpisov. Nekateri razpisi so že odprti, drugi pa bodo odprti v prvi polovici letošnjega leta. Namen razpisov je spodbujati naložbe v gozdarstvo in slovenske gozdove.

Odprti razpisi (stanje 7.februarja 2020, vir MKGP):

Predvideni razpisi:

  • Javni razpis za podukrep podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz PRP 2014-2020 – marec 2020:
  • Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – marec 2020;
  • 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 – april 2020;
  • Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – maj 2020.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem