Uniforest

Največja spomladanska akcija obnove gozdov s sajenjem v zadnjih 10 letih

 • 24.04.2020
 • Sadika smreke

  Zavod za gozdove Slovenije je sporočil, da trenutno poteka največja spomladanska akcija obnove gozdov s sajenjem gozdnega drevja. Posajenih bo 1,3 milijona sadik v vrednosti 1,1 milijona evrov, ki jih bodo lastniki gozdov dobili brezplačno, saj jih financira država.

  Po podatkih načrtov sanacije v naravnih ujmah poškodovanih gozdov znaša celotna površina gozdov, kjer je potrebna obnova po naravnih ujmah, 37.000 hektarov (ha), od tega je obnova s sadnjo sadik predvidena na 2.200 ha poškodovanih gozdov.

  Sajenje bora

  Obnova gozdov v letošnjem spomladanskem obdobju poteka po načrtovanem programu z upoštevanjem zaščitnih ukrepov proti širjenju koronavirusa SARS-Cov-2 (COVID-19), pri čemer je v ospredju obnova v naravnih ujmah poškodovanih gozdov, tako po naravni poti (s pomočjo ukrepov nege gozda), kot s saditvijo sadik gozdnega drevja. V okviru spomladanske sadnje 2020 je bila obnova gozda s sadnjo sadik gozdnega drevja načrtovana na 397 hektarjih. Do 16. aprila je Zavod za gozdove Slovenije lastnikom in upravljavcem gozdov razdelil 930.000 sadik gozdnega drevja, ki so večinoma že posajene.

  Pogozdena površina

  Pretežni delež drevesnih vrst za sadnjo predstavljajo sadike bukve in smreke, ki so jim v manjši količini primešane tudi ostale vrste (hrast, divja češnja, gorski javor, macesen idr.) v skladu z naravno drevesno sestavo gozdnih rastišč. Za sadnjo v gozdovih so predvidene sadike 20 različnih drevesnih vrst. Zaradi dolgega obdobja brez obilnejših padavin največjo skrb predstavlja suša, ki bi lahko ogrozila preživetje posajenih sadik, predvsem na izpostavljenih osončenih legah in na Dinarsko-Kraškem območju.

  Fotografije: Zavod za gozdove Slovenije

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem