Husqvarna 450ii

Sprehod skozi gozd: Osankarica in Črno jezero na Pohorju, oktober 2020

11.10.2020

Potok v gozdu

Pohorski gozdovi se od večine drugih slovenskih gozdov razlikujejo po tem, da so bolj vlažni in imajo veliko površinskih voda. Razlog tiči v metamorfnih kameninah, ki tvorijo kamninsko podlago in ne prepuščajo vode v nasprotju z apnenčastimi kameninami, ki prevladuje v drugih delih Slovenije. V kotanjah se tvorijo barja in močvirja. Na Pohorju prevladujejo iglasti gozdovi, vendar pa bomo našli tudi listnate bukove gozdove. Tla so marsikje poraščena z zelnatimi rastlinami, na bolj vlažnih območjih pa so prekrita z mahovi.

Potoko v gozdu

potok v gozdu

Pohorski gozdovi

Gozd na Poorju

Dom na Osankarici je primerno izhodišče za obisk gozdov okoli Osankarice in Črnega jezera. Do njega se lahko pripeljemo iz Oplotnice ali Slovenske Bistrice. Večji del ceste je asfaltiran, le zadnji odsek je makadamski.

Mravljišče ob drevesu

Goba v gozdu

Na sprehodu po poteh se bomo sprehajali skozi listnate in iglaste gozdove, mimo številnih potokov, naleteli pa bomo tudi na barje, če se bomo sprehodili do Črnega jezera.

Jesenski gozd listavcev

Iglasti gozd na Pohorju

Gozdovi so stari in večinoma lepo negovani. V sklepu krošenj prevladujejo bukve, smreke in jelke, spodaj pa se zelo lepo pomlajujejo bukve in jelke. Če se bomo sprehodili po krožni poti, ki vodi do mesta poslednje bitke Pohorskega bataljona, bomo lahko na več mestih občudovali intenzivno pomlajevanje bukve na večjih površinah. Množica do meter in pol visokih bukev tla povsem prekriva, ščitijo pa jih posamezna drevesa, ki so jih pustili in jih bodo kasneje odstranili.

Spomenik na mestu poslednje bitke Pohorskega bataljona - Trije žeblji
Spomenik na mestu poslednje bitke Pohorskega bataljona, ki je bila januarja 1943.

Mah in storž

Uspešno pomlajevanje bukve na Pohorju

Uspešno pomlajevanje bukve pod zastorom

Črno jezero je približno 20 minut hoje od doma na Osankarici. Pot je v celoti utrjena z lesom in se po njej lahko sprehodimo tudi v športni obutvi. Po drugih poteh je priporočljivo uporabiti nepremočljivo pohodniško obutev, saj so marsikje blatne, prečkati pa je treba tudi studenčke in potoke.

Lesena pot k Črnemu jezeru

Pohorski gozd

Pot k Črnemu jezeru

Črno jezero na Pohorju je največje jezero na Pohorju. Leži 1197 m visoko. Nastalo je ob koncu zadnje ledene dobe kot zamočvirjena kotanja. Pred nekaj stoletji so kotanjo poglobili in zajezili, da je nastalo jezero. Na iztok so namestili leseni čep. Nekaj kilometrov nižje je bila 17 km dolga lobniška drča, po kateri so v dolino spravljali les. Ko so nabrali dovolj lesa, so odprli čep in voda je odnesla les proti dolini. Tako so leta 1959, ko je lobniška drča delovala zadnje leto, splavili kar 30.000 m3 lesa.

Črno jezero na Pohorju

Črno jezero na Pohorju

Črno jezero na Pohorju

Črno jezero je zaščiteno. Je dom številnim močvirskim rastlinam in živalim. Na okoliških barjih uspeva mesojeda rastlina rosika in številni mahovi.

Črno jezero

Črno jezero na Pohorju

Sprehod je bil zelo lepo doživetje. Tišina gozda, ki se je prepletala z žuborenjem vode in le posameznimi glasovi ptic, je nakazovala, da se gozd počasi potaplja v zimsko spanje. Bukve so se že oblačile v svoje lepe rumeno oranžne jesenske plašče. Opazovanje teh toplih barv, poslušanje žuborenja vode in odsotnost zvokov, ki jih proizvaja naša civilizacija, je pomirjujoče.

Potok v gozdu

Korenine prevrnjene smreke

Lesena pot v gozdu

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa